Edukacja obywatelska polskich sądów może przynieść pozytywne skutki. Na obywatelski protest w sprawie godła państwowego  [Obywatelska edukacja polskich sądówprzedstawiony  przez  uczestników procesów związanych z usunięciem pomnika Armii Czerwonej w Nowym Sączu  przyszła pozytywna odpowiedź. od  Prezesa Sądu Rejonowego :

1

2

W polskich sądach potrzebna jest dobra zmiana. Obywatele mogą na tej drodze odegrać pozytywną rolę, także ci, którzy przez policję i sądy III RP traktowani są jako chuligani. Może ten przykład zaktywizuje  innych obywateli do działań oddolnych – przede wszystkim  zobowiązywania sądów  do przestrzegania prawa.