Dyrekcja Fiat Auto Poland jest tak bardzo zajęta obroną własnych stołków, że najprawdopodobniej postanowiła skorzystać z ostatniej deski ratunku i wybłagała wsparcie od niektórych liderów organizacji formalnie zarejestrowanych jako związki zawodowe – pisze w Komunkacie Tajna Komisja Zakładowa Solidarność.pl. – Spór zbiorowy może prowadzić samodzielnie NSZZ „Solidarność” bez względu na propagandę uprawianą przez związki bojące się dyrekcji – podkreśla Podziemna Solidarność z tyskiego Fiata. – Panowie liderzy „Pozostałych Związków” jeśli się boicie, to podajcie się do dymisji i zróbcie miejsce dla mniej strachliwych! – apelują ludzie pracy.

TKZ SOLIDARNOŚĆ duże logo

Tychy, 11 marca 2015r.

Komunikat specjalny TKZ Solidarność.pl

Dyrekcja Fiat Auto Poland jest tak bardzo zajęta obroną własnych stołków, że najprawdopodobniej postanowiła skorzystać z ostatniej deski ratunku i wybłagała wsparcie od niektórych liderów organizacji formalnie zarejestrowanych jako związki zawodowe. Dowodem takiego obrotu sprawy jest ulotka sygnowaną przez otumanione propagandą dyrekcji FAP przywódców związków o przeróżnych nazwach.

Zaprezentowane „Wiadomości” związków przestraszonych sprytem dyrekcji, uprawiają zwyczajną dezinformację! Totalną bzdurą jest sugestia, że aby spór zbiorowy był legalny, to trzeba wypowiedzieć Układ Zbiorowy Pracy.

Ustawa o sporach zbiorowych w żadnym miejscu nie warunkuje ogłoszenia sporu zbiorowego wypowiedzeniem Układu Zbiorowego Pracy!

Co ma piernik do wiatraka?

Jeżeli pracodawca otrzymał postulaty NSZZ „Solidarność” wzrostu płac z żądaniem ich realizacji w określonym terminie, to jeśli ich w tym terminie nie zrealizuje, wówczas można legalnie ogłosić spór zbiorowy i poinformować o tym także pisemnie zarówno pracodawcę jak i PIP!

Spór zbiorowy może prowadzić samodzielnie NSZZ „Solidarność” bez względu na propagandę uprawianą przez związki bojące się dyrekcji.

Jakże obłudnie brzmią puste deklaracje zapisane na początku „Wiadomości” (pro-dyrekcyjnych), że: (…)”Pozostałe Związki Zawodowe są jak najbardziej za podwyżkami„(…)

Nie można być równocześnie za i przeciw, a z „Wiadomości” w końcu wynika, że liderzy tych „Pozostałych” są przeciw, gdyż tylko przyłączenie się wszystkich „pozostałych” przywódców związkowych do protestów organizowanych przez NSZZ „Solidarność” będzie głosem za podwyżkami płac!

Takie lawirowanie: „chciałbym ale boję się” jest dobre w przedszkolnej piaskownicy i nie wolno pozwalać dyrekcji FAP, aby traktowała liderów związkowych jak dzieciaków z podwórka!

Ta dziecinada jest aż nadto widoczna w straszeniu pracowników, że: (…)”Podjęcie z naszej strony działań strajkowych może również doprowadzić do wyciągnięcia wobec pracowników konsekwencji dyscyplinarnych”(…).

Kogo właściwie reprezentują liderzy „Pozostałych Związków”, skoro wyręczają dyrekcję Fiat Auto Poland w straszeniu załogi?

Panowie liderzy „Pozostałych Związków” jeśli się boicie, to podajcie się do dymisji i zróbcie miejsce dla mniej strachliwych!

W 2013roku nie było żadnego strajku, a dyrekcja FAP mimo to wyrzuciła na bruk 1450 Polaków, natomiast ani jednego Włocha!

Pracownicy Fiat Auto Poland powinni przygotować taczki już nie tylko dla dyrektorów Andrzeja Piętki i Czesława Świstaka, ale dodatkowe, nieco mniej komfortowe dla tych liderów, którzy pozostali w bierności i strachu przed utratą fasadowego przywództwa słabych organizacji, niezdolnych do strajku!

Tajna Komisja Zakładowa Solidarność.pl