Dzień 16 listopada 2016 r. zapisuje się na kartach historii, jako data przywołująca nadzieję wobec setek tysięcy Polaków. Zaprzysiężenie nowego Rządu, objęcie resortów przez powołanych Ministrów.

Rota przysięgi: „Obejmując urząd Ministra…., Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.

Tak mi dopomóż Bóg”.

Piękne słowa wielokrotnie wypowiadane przez kolejne ekipy rządzących nie znajdowały niestety przełożenia w praktyce. Ustępująca koalicja PO- PSL również stojąc przed Panem Prezydentem kierowała słowa do narodu; „a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”.

W minionym okresie, przez ostatnich 7 lat byliśmy świadkami, w jaki sposób pomyślność obywatela, jednostki traktowana została przez ludzi, którzy otrzymali od nas mandaty zaufania. Brak dialogu społecznego, troska o zaspakajanie własnych potrzeb, rozbudowa administracji, z czasem niewyobrażalny chaos w wielu obszarach życia był niezłym gruntem do rozrostu zwyczajnej oligarchii.

Arystoteles wieki temu podzielił oligarchię na kilka rodzajów. Jeden, najbardziej zdegenerowany rodzaj opisał słowami „występuje wtedy, gdy majątki ich i liczba zwolenników wzrosną nadmiernie, to będzie to panowanie wielmożów, które bliskie jest monarchii, i nie prawa wówczas, lecz ludzie są wszechwładnymi panami.

Skalę łamania przepisów prawa, swobodną ich interpretację przez ludzi, którzy pozyskali posady z rekomendacji czołowych polityków znamy bardzo dobrze. Czas zwinąć parasole ochronne wobec rzeszy przekonanych, że są nietykalni.

Wielkie wyzwanie dla nowej ekipy bez wątpienia.

Pierwsze „ruchy” PIS już odbiły się echem krytyki wśród oponentów. Mocne słowa padają „ zamach na demokrację, powrót IV RP, zemsta wobec opozycji, łapanki nocne itd.

Zapędziła się opozycja w swoich lamentach. Któż bać się powinien działania obecnego Rządu – Kowalski, Malinowski, który haruje jak wół za drobne wynagrodzenie?

Nie, zdecydowanie nie! W rzeczywistym strachu trwać powinni Ci, którzy z Polski urządzili folwark czując się panami na włościach, zawłaszczając pieniądze podatników z przeznaczeniem na osobiste zaspakajanie swoich potrzeb.

Brawa dla przyjętej strategii przejmowania resortów, audyt, który pozwoli ocenić nam, Polakom, kto pracował poprawnie, kto działał ze szkodą dla kraju.

Szeroką lustracją objęłabym wszystkie Spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Wiele Spółek zostało sprywatyzowanych za czasów PO-PSL. Najwyższe stanowiska Rad Nadzorczych, Prezesów nie pozyskały osoby wyłonione stosownie do obowiązujących procedur, na zasadach konkursów. Wskazany Pan X przez polityka wszedł dumnie do gabinetu, dobrał skład ludzi oddanych, których zadaniem było trzymanie ludzi „ na smyczy”.

Narzucają tempo pracy, zakres obowiązków, który wypala rzetelnych pracowników otrzymujących w zamian pobory staczające Rodziny do „koszyka ubóstwa”. Praca w ogromnym stresie nie może być efektywna. Popełniony błąd, nie wykonanie planu, to Wasza wina nieudacznicy, słyszą zmęczeni ludzie od swoich przełożonych.

Zarządzający tymi tworami pławią się w luksusach. Dochody „wybitnych” nie są ograniczone np. Ustawą kominową, bo i dlaczego.

Bezsprzecznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych do lustracji, powołanie Prezesa, którego nie ma od stycznia bieżącego roku. Absurd totalny, aby w kraju nie znaleziono prawej, uczciwej osoby przejmującej ster, pieczę nad środkami, które nie z własnej woli, a obowiązku pozostawiają tam obywatele.

Czystka wśród orzeczników składających pewnie inne przysięgi Hipokratesa od lekarzy z powołania.

Niech słowa Przysięgi w ostatnim zdaniu zawarte obejmą tych, którzy skrzywdzili ludzi chorych mylnymi opiniami: Cokolwiek przy leczeniu, albo też poza leczeniem w życiu ludzi ujrzę lub usłyszę, czego ujawniać nie można, milczał o tym będę, za świętą tajemnicę to mając. Jeżeli więc tej swojej przysięgi dochowam i jej nie naruszę, niech zyskam powodzenie i w życiu, i w sztuce, i sławę u wszystkich ludzi po wsze czasy; jeżeli zaś ją złamię i się jej sprzeniewierzę, niech mnie wszystko przeciwne dotknie.

Natychmiastowa zmiana Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, który nie koncentrował się nigdy na losie pojedynczego chorego, skupiając uwagę na większych podmiotach, wspierał finansowo wobec swojego uznania.

Wszechstronny audyt jedynego, z polskimi korzeniami ubezpieczyciela zwanego Powszechny Zakład Ubezpieczeń.

( Polecam art. Pana Posła Maksa stanowiący pierwszą odsłonę zakładu, który wymaga natychmiastowej reanimacji) http://pressmania.pl/?p=21766

Sprzątanie bałaganu, ogromne zaangażowania obecnego Rządu, aby Polska była ponownie bezpiecznym, prawym domem dla każdego Polaka bez podziału na lepszych i tych całkowicie odrzuconych do krawężnika.

„ Larum wielkie” wobec ułaskawienia byłego Szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Prowokowali, wymuszali, niszczyli ludzi. Mój Boże, jacy biedni Ci, którzy pokusom swobodnie ulegali.

Zanim dasz osąd, porozmawiaj ze swoim sumieniem. Przychodzi do Ciebie ktoś z propozycją zwyczajnej łapówki liczonej nie w „drobnych”, a grubszych banknotach. Załatwisz, są Twoje, nie załatwisz, trudno. Godząc się na coś, co jest niezgodne z prawem jesteś przestępcą, czy prawym człowiekiem? Coś za coś, to zwyczajna korupcja, a tej należy się strzec, gardzić nią.

Wówczas nie będzie straszny Mariusz Kamiński, Zbigniew Ziobro, inni, którzy właśnie tych „ Baronów” gnali w środowiskach. Stąd obawa na ich powrót, bo dokończą działania, które zostały przerwane.

Wierzę, że swoją mądrość wniosą również Posłowie z Ruchu Kukiza.

Powodzenia Panie i Panowie Posłowie…oby żyło się lżej, bezpieczniej każdemu rodakowi.

 

„Chłop umiera z głodu, a pan z obżarstwa”. Ludowe, XIX w.

„Jaką miarką mierzysz, taką ci odmierzą”. Ludowe

„Każdy ustrój, zarówno ten sprzed 1989 r., jak i obecny, musi być oceniany z rozwagą, z uwzględnieniem warunków zewnętrznych, układu sił społecznych, dokonujących się zmian i ewolucji systemowej oraz efektywności ekonomicznej i wartości społecznych. Dopiero na tej podstawie można dokonywać porównań i ocen”. Władysław Baka

” Naród będzie zdrowy wtedy, gdy pójdzie na pogrzeb biedy”. Rafał Orlewski

„Sprawiedliwa władza wstrzemięźliwie korzysta z dóbr przez siebie nadzorowanych”. Konfucjusz

 

Zdjęcie: źródło : fot. za youtube / spot PiS