Dyrekcja Muzeum Historii Polski, odpowiadając na zaproszenie mgr inż. Rajmunda Pollaka, informuje, że przewiduje 7.02.2017 r. o godz. 15.00 w Klubie Miasto w Bielsku-Białej (Plac Mickiewicza 2) prezentację na temat działalności i planów na przyszłość Muzeum Historii Polski, wygłoszoną przez Panią Lenę Cichocką, pełnomocnika Dyrektora Muzeum Historii Polski ds. strategii i rozwoju.
Lena Cichocka, była posłem na Sejm VI Kadencji oraz podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP i jest jednym z twórców Muzeum Powstania Warszawskiego.
Ze swej strony informuję, że będzie na tym samym spotkaniu zaprezentowana przez Jana Ryszawego oryginalna radiostacja podziemnego Trzeciego Szeregu NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia wraz z anteną.