Prezes PPK: Hodowca musi znowu kojarzyć się z dobrocią dla z