Chyba jednak na nic pokrętne tłumaczenia, że zatrzymania nie dotyczą urzędników z nadania Gronkiewicz-Waltz i szybki wyjazd na „planowany urlop” 🙂 🙂

Coś mi się wydaje, że to jednak skończy się tak jak w dawnej NRD, kiedy to tuż przed upadkiem berlińskiego muru, niektórzy wysoko postawieni towarzysze partyjni reżimowej socjalistycznej partii wpadli w panikę i zza zasłoniętych okien spoglądając na gniewnych robotników, którzy wnoszą hasła: „Precz z rządem!”, w celu dalszego utrzymania swojej pozycji i złagodzenia nastrojów społecznych a przede wszystkim aby uratować własne tyłki i utrzymać dotychczasową swoją pozycję, poświęcali na płonącym stosie, tych „najaktywniejszych” z pośród siebie, zwalniając ich z zajmowanych stanowisk partyjnych 🙁 🙁

Niestety na nic zdały się te gesty, nie pomogła nawet dymisja samego Honeckera i jego najbliższych współpracowników…….nie tylko nie złagodzono nastrojów społecznych – mur w końcu runął a zatrzymywanym lawinowo kozłom ofiarnym ZACZĘŁY ROZWIĄZYWAĆ SIĘ JĘZYKI i w końcu balon bardzo szybko pękł a POTEM I TAK WSZYSCY POSZLI SIEDZIEĆ 🙂 🙂 🙂 🙂

Autor: Mariusz Jankiewicz
Wnikliwy, obserwator życia społecznego i świata polityki, skupiony przede wszystkim na ”aktorach” Polskiej sceny, a może raczej areny cyrku politycznego. Historyk z zamiłowania, nie prowadzący nawet bloga politycznego, felietonista – amator, piszący po prawej stronie barykady, wśród znajomych znany z ciętego języka oraz pisanych z sarkazmem i ironią, ponoć celnych komentarzy na najbardziej gorące tematy społeczne.