Rozprawa w procesie przeciwko Zygmuntowi Miernikowi

oskarżonego o pobicie policjanta – rzekomego zastosowania ‚broni jądrowej’

podczas legalnej manifestacji środowisk patriotycznych 27 września 2014 r.

na rzecz likwidacji nielegalnego pomnika chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, 11 czerwca 2018 r.

1.jpg

3.jpg

5.jpg

9.jpg

16.jpg

6.jpg

7.jpg

13.jpg

15.jpg

17.jpg

14.jpg

11.jpg

[ plansze dzięki uprzejmości Stanisława Zamojskiego]

1.jpg

6.jpg

5.jpg

4

3.jpg

https://wkrakowie2014cd.wordpress.com/2014/09/28/zapis-filmowy-manifestacji-patriotycznej-pod-pomnikiem-hanby-iii-rp-w-nowym-saczu/

Zapis filmowy manifestacji patriotycznej pod pomnikiem hańby III RP w Nowym Sączu 

Relikt instalacji systemu komunistycznego

w 25 lat pod ‚obaleniu komunizmu’ (?)

pod ochroną policji – casus nowosądecki

Nowy Sącz 27 września 2014 r. 

(zdjęcia i wideo– Józef Wieczorek)