Prokuratura sprawdza próbę prywatyzacji EKO po piśmie posła Brynkusa