Tekst został usunięty w ramach prowadzenia dialogu i chęci dojścia do porozumienia z dyrekcją młodzieżówki Ruchu Reformatorskiego.

Jeżeli nie znajdziemy wspólnego języka, tekst zostanie ponownie udostępniony i następne kroki zostaną podjęte w ramach własnej obrony. Ucierpi na tym wizerunek organizacji, z którą obecnie jestem w konflikcie.

Pragnę podkreślić, że nie jestem terrorystą, aby w związku z moim przyjazdem na ogólnokrajową konferencję organizować w ostatniej chwili ochronę policyjną oraz usługi profesjonalnej firmy ochroniarskiej. Nikt nie musi się obawiać o własne bezpieczeństwo z mojego powodu.