Mijają kolejne miesiące od wyborów samorządowych z 2014 roku. Kandydujący w wyborach z różnych list komitetów wyborczych już dawno zapomnieli o swoich obietnicach składanych wyborcom. Ci  których społeczeństwo poparło w większości nad wspólne dobro cenią własne interesy. Są też tacy którzy uznali, że nie ma sensu walczyć o to co z góry  jest skazane  na przegraną. Po co wychylać się tam gdzie rada może prawie nic, a ci odważniejsi  zostają skarceni lub przestraszeni.

I tak zabawa trwa, a cierpi na tym społeczeństwo. Czas szybko płynie, a od ambicji zostania radnym, wójtem, burmistrzem, ważniejsze jest dane słow. Słowo dla niektórych nie mające żadnego znaczenia ,ale dla wielu słowo znaczy honor.

Nasz KWW Mieszkańcy Razem nadal funkcjonuje i uczestniczy w różnych postępowaniach. Jedne dotyczą nieprawidłowości przy sporządzaniu list wyborczych inne po wygranym proteście wyborczym nadal są kontynuowane. Są też takie, które dzięki nieuczciwości jednego z kandydatów nadal mają swój bieg. Czy warto wierzyć ?

Od wielu lat uczestniczę w życiu społecznym i biorę udział w różnego rodzaju wyborach. Wybory samorządowe z 2014 roku zapamiętam jako jedne z najbardziej budzących wątpliwości co do ich przebiegu i ogłoszonych wyników.  Sam protest wyborczy udowodnił nieprawidłowości na szczeblu lokalnym, a co dopiero dalej?

Rzecznik Praw Obywatelskich?

Cyt; ,,do Rzecznika wpłynęła ( i wciąż wpływa ) bardzo duża liczba skarg, a także sygnałów od obywateli dotyczących ich przebiegu. Podnoszona problematyka jest niezwykle zróżnicowana, poruszane kwestie dotyczą m.in. udziału w głosowanie, tworzenia komitetów wyborczych, informowania wyborców, finansowania kampanii.”

Co dzięki  Lanckoronie i walce Naszego Komitetu mogą zyskać  obywatele Naszego Kraju?

W odpowiedzi RPO!

Pismo RP do KWW Mieszkańcy Razem