Miałam wielką przyjemność brać udział w spotkaniu z amerykańskim historykiem Philipem Earl Steele, który przybył do Malborka z prelekcją na temat „Przyjęcie chrztu przez Mieszka I”. Nie mam tak rozległej wiedzy na temat pierwszego władcy Polan, uważanego za twórcę państwowości polskiej, skorzystałam więc z okazji by ją pogłębić. Pan Steele przedstawił wyniki swoich wieloletnich badań związanych z chrztem Mieszka I. Bardzo logicznie obalał obowiązujące od lat tezy, m.in., że przyjął go, dlatego że:

bał się Niemców,
dzięki niemu umocnił swoją pozycję na tronie,
poprzez chrześcijaństwo chciał zjednoczyć pogańskie plemiona.


Wysłuchałam ich z dużym zainteresowaniem. Ciekawe były rozważania pana profesora na temat:

czy małżeństwo z Dobrawą było przyczyną czy skutkiem przyjęcia chrztu,
co zazwyczaj wpływało na przyjęcie chrześcijaństwa,
czy Mieszko był gorliwym chrześcijaninem.

Po wystąpieniu Pana profesora z sali padło wiele pytań: m.in. o roli elit w otoczeniu Mieszka, ich wpływu na jego decyzje. Było też pytanie jak jego ustalenia są przyjmowane przez środowisko historyków polskich. Po zakończeniu prelekcji, podczas prywatnej rozmowy okazał się bardzo miłym rozmówcą i słuchaczem.
Pan profesor jest autorem książki „Nawrócenie i chrzest Mieszka I”

Foto: Zdzisław Borodziuk