Kampania wyborcza na fotel Prezydenta nabiera tempa. Kandydaci przekonują społeczeństwo do swoich racji argumentując , iż ich programy są najbardziej przychylne do poprawy wielu obszarów życia. Koncentracja na rozbudowie gospodarki, zniesieniu bezrobocia, szacunku wobec człowieka itd. Wsłuchuję się w przekaz uważnie, chciałbym wierzyć, że czas obietnic bez pokrycia przechodzi do historii. Pan Prezydent Bronisław Komorowski jak i kandydat na Prezydenta Pan Andrzej Duda przemieszczają się swoimi „busami” po kraju nawiązując kontakt wprost z ludźmi. Zmierzają do przekonania Polaków, aby oddali głos właśnie na niego. Starają się pozyskać sympatię , zaufanie społeczeństwa.

Z uwagi na brak wiedzy, czy kandydaci zagoszczą w moim mieście Tychy kieruję do przyszłej głowy państwa pytania w formie Listu Otwartego, który przekażę jednocześnie do sztabów wyborczych . Mam nadzieję, że Panowie udzielą mi odpowiedzi , co pozwoli zdecydować , na którego z kandydatów oddać swoje poparcie oraz wskazać wybranego kandydata bliskim,  znajomym uzasadniając swój wybór.

Szanowny Pan Prezydent RP
Bronisław Komorowski
Kandydat na Prezydenta RP

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Kandydat na Prezydenta RP

Jestem działaczem związkowym NSZZ Solidarność w branży motoryzacyjnej , ojcem czwórki dzieci, z czego jedno dziecko ( niepełnosprawne ) ma autyzm. W 2008 r zostałem przez zagraniczny kapitał doprowadzony wraz z rodziną do bankructwa, poprzez niezgodne z prawem zwolnienie z pracy w trybie dyscyplinarnym. Niezawisły sąd przywrócił mnie do pracy, jednak nie dostałem od pracodawcy odszkodowania z tytułu utraconego wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych z powodu bezpodstawnego zwolnienia dyscyplinarnego , ponieważ kodeks pracy limituje jego wysokość i jest niezgodny z konstytucją .

Poza tym, polska służba zdrowia uderzyła w poczucie mojego bezpieczeństwa, gdyż w szpitalu w czasie porodu, zmarło mi dziecko. Za przyzwoleniem na bałagan i brak odpowiedzialności nie dane nam było przytulić syna żywego. W związku z powyższymi, jako wyborca Pawła Kukiza, który uzyskał 20-procentowe poparcie społeczne, zwracam się do Pana o spotkanie i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które pozwolą mi podjąć decyzję, na którego z dwóch liderów wyścigu na najwyższy urząd w Państwie oddać głos. Proszę mnie przekonać do oddania głosu na Pana . Wszystko jest w rękach wyborców. Polska potrzebuje zmian, potrzebuje wrócić do ideologii „Solidarności”. Jesteśmy to winni robotnikom, którzy zginęli za wolność, jesteśmy to winni tym co zginęli w Smoleńsku, jesteśmy to winni Polsce.

Pytania:

1. Jakie – i, czy w ogóle – zamierza Pan podjąć działania, aby zapewnić skuteczną realizację zobowiązań wynikających z Konstytucji RP. Pozbawienie pracownika wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy narusza moje prawa majątkowe oraz zasadę sprawiedliwości społecznej. Niedopuszczalne jest, aby pracodawca dokonujący czynności niezgodnie z prawem został zwolniony z odpowiedzialności za szkody wyrządzone pracownikowi, który pozostawał bez pracy, a następnie został do niej przywrócony. Przypomnieć należy, że szkoda pracownika obejmuje nie tylko utracone wynagrodzenie, lecz także prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

2. Jakie – i, czy w ogóle – zamierza Pan podjąć działania, aby organa państwa skutecznie egzekwowały przepisy prawa pracy, a łamiące je z premedytacją osoby były pociągane do odpowiedzialności karnej? Wydaje się, że wymaga tego zarówno konstytucyjna zasada państwa prawa, jak i poszanowanie dla majestatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zyski międzynarodowych korporacji i dobre samopoczucie ich dobrze opłacanych dyrektorów w żadnym wypadku nie może być ważniejsze od prawa stanowionego przez Sejm RP!

3. W związku z powyższym, czy możliwość korzystania z ulg i preferencji związanych z działalnością spółki na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest uzależniana od przestrzegania przez osoby działające w jej imieniu polskiego prawa, w tym prawa pracy? Ułatwienia w prowadzeniu biznesu , czy też działania antykryzysowe nie mogą opierać się na legalizacji wyzysku i pozbawianiu polskich pracowników ich podstawowych praw!

4. Jakie – i, czy w ogóle – zamierza Pan podjąć działania, aby sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniu zawodu lekarza było prowadzone na wysokim poziomie. Być może nie lekarze jedynie są winni. Może system w jakim przyszło im pracować wymaga natychmiastowej naprawy. W jednym i drugim przypadku potrzebna jest natychmiastowa reakcja. Inaczej będą kolejne tragedie. Jakie działania należy podjąć by w przyszłości podobnym do mojej tragedii zapobiec. Tym bardziej, że wielu znakomitych lekarzy cierpi na opinii tych co doprowadzają do dramatów- dramatów polskich rodzin.

Aby dokładniej nakreślić sytuację, w której się znajduję, pozwolę sobie opisać jeszcze parę faktów:

W styczniu minęły cztery lata od tajemniczej śmierci mojego syna Miłosza. Szpital wydał dwa sprzeczne ze sobą dokumenty. Na jednym pojawia się informacja, że chłopczyk żył 12 minut, na drugim – że dziecko urodziło się martwe. Do dzisiaj nie udało się wyjaśnić, co tak naprawdę wydarzyło się w szpitalu. Zostałem pozbawiony prawa do prawdy o śmierci własnego dziecka mimo tego że, od 2010 roku informowałem Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznika Praw Obywatelskich, Śląską Izbę Lekarską, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Posłów RP, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Prokuraturę Generalną o występujących poważnych problemach w Służbie Zdrowia. Na przykładzie własnej tragedii wskazywałem jasno merytorycznie, że matka mojego zmarłego dziecka była pozostawiona „sama sobie” od 35 tygodnia ciąży zagrożonej, mimo wiedzy lekarzy. Obecny Prezydent Bronisław Komorowski zwracał się w temacie do prokuratora generalnego. Do dziś nie dostałem od Prezydenta odpowiedzi.

Poniżej zamieszczam odnośniki do informacji, które można znaleźć w Internecie, a związane są z sytuacją moją i mojej rodziny:

Tajemnicza śmierć noworodka. Co wydarzyło się w katowickim szpitalu?

Denso Thermal Systems Polska w Sądzie Najwyższym