Rynek ubezpieczeniowy od lat rządzi się swoimi prawami. Ubezpieczając się w zakresie różnych zdarzeń losowych jesteśmy przekonani, że wykupiona polisa pozwala na spokojny sen.

Czy tak jest naprawdę?

Ubezpieczenia dzielą się na dobrowolne oraz obowiązkowe.

Poszkodowani z ubezpieczeń obowiązkowych mają pewną przewagę w konfrontacji z ubezpieczycielem, bowiem chroni ich wiele przepisów prawa zapisanych w Kodeksach, Ustawie. Nie oznacza to, że wszystkie firmy przestrzegają nałożone na nich obowiązki.

„ Sztab” prawników działających na rzecz danego podmiotu czyni wszystko, by skutecznie wykorzystywać luki prawne, bądź przyjmują linię obrony zupełnie sprzeczną z przepisami. Sprawy zazwyczaj znajdują swój finał przed obliczem Temidy.

Zawierając ubezpieczenie dobrowolne – integralną częścią ubezpieczenia są ogólne warunki objaśniające prawa i obowiązki stron umowy, zakres ubezpieczenia oraz wyłączenie odpowiedzialności.

Wsłuchujemy się w przekaz agenta ubezpieczeniowego, który zachwala dany produkt jak najlepiej potrafi. Skupia naszą uwagę na wszystkich zaletach asekuracji pomijając roztropnie szeroki wachlarz wykluczający odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu szkody.

Z pełnym przekonaniem twierdzę, że rzesza klientów nie ma pojęcia, za co zapłaciła  pokaźną składkę.

Przytoczę zaledwie jeden przykład, gdzie nasza czujność przed przystąpieniem do ubezpieczenia powinna być dokładnie przeanalizowana.

Wielu pracodawców zawiera na rzecz pracowników Ubezpieczenia Grupowe w PZU S.A . Sentyment, przyzwyczajenie, a może zaufanie, że w firmie tak prężnej nikt nas nie wprowadzi w błąd, zadba o nasze jutra z należytą starannością.

Otrzymujesz zazwyczaj do podpisania deklarację o przystąpieniu do tego ubezpieczenia wraz z wykazem, na co możesz liczyć w przypadku zdarzeń losowych dotyczących zdrowia, życia.

W przekazanej Tobie tabeli ujęte są zaledwie „hasła”, które rozumiesz.

Możesz zawrzeć ubezpieczenie np. ( tekst: Źródło :https://www.pzu.pl/produkty/grupowe-ubezpieczenie-pracownicze-typ-p-plus?pages=2217;3154;624;1248;726;3855;3854;623;3853;1513;663;1045;1047;651;572&current=1248&tags=Grupowe&viewMode=

1. na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej:

 • nieszczęśliwym wypadkiem,
 • zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
 • wypadkiem komunikacyjnym,
 • wypadkiem przy pracy.

2. na wypadek śmierci członków rodziny:

 • małżonka,
 • małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • dziecka,
 • rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego.

3. na wypadek urodzenia się dziecka ubezpieczonemu/urodzenia martwego dziecka,

4. na wypadek osierocenia dziecka przez ubezpieczonego,

5. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego wymagających:

 • operacji chirurgicznej,
 • leczenia szpitalnego lub leczenia szpitalnego Plus,
 • leczenia specjalistycznego,
 • zagranicznej konsultacji medycznej (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny),
 • opieki medycznej – świadczenie usług medycznych realizowanych za pośrednictwem prywatnych placówek medycznych (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny),
 • doraźnej ochrony medycznej.

6. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego spowodowanych:

 • niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem,
 • trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
 • poważnym uszkodzeniem ciała,
 • złamaniem kości,
 • trwałym inwalidztwem spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem,
 • ciężką chorobą.(..)

Nie masz pojęcia, że do każdej z wyżej wymienionych pozycji przypisane są odrębne warunku ubezpieczenia.

Czytasz: operacja chirurgiczna.

Zdarzyło się, że w wyniku stanu zapalnego konieczna jest operacja łękotki, kolana. Stan chorobowy, samoistny nie jest nieszczęśliwym wypadkiem. Jesteś przekonany, że potentat ubezpieczeniowy, którym jest PZU pokryje koszty stosownie do sumy ubezpieczenia, za co zapłaciłeś składkę.

POMYŁKA z TWOJEJ STRONY, bowiem taki zabieg nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową. Nie przeczytałeś ogólnych warunków ubezpieczenia i stres gwarantowany.

Kobieta poddawana diagnostyce w różnych placówkach medycznych została zdiagnozowana, iż ma ogromnego guza na płacie wątroby. Planowany zabieg operacyjny trwał 3 godziny.

W końcowym efekcie nie dokonano resekcji guza, bowiem stanowiłoby to zagrożenie życia dla pacjentki, guza nie usunięto. PZU Życie SA odmawia pokrycia roszczeń z tytułu rozległego zabiegu, bowiem nie został on ujęty w opracowanej przez ubezpieczyciela Tabeli.

Ktoś zachorował na raka. Z tego tytułu otrzymał stosowne świadczenie z PZU Życie SA.

Walkę z okrutną chorobą wygrał, zakończył leczenie onkologiczne. Powrócił do normalnego życia. Lekarz z medycyny pracy dopuścił do dalszego świadczenia pracy.

Po trzech latach stan zdrowia tejże osoby uległ nagle pogorszeniu. Szeroka diagnostyka wykazała, że z uwagi na przewlekłe zapalenie organu niestety wyrósł guz. To rak pierwotny, nie z przerzutu.

Roszczenia do PZU Życie S.A …i odmowa. Ubezpieczyciel płaci tylko jeden raz z tytułu ciężkiej choroby, w tym nowotworu, mimo, że od poprzedniej diagnozy upłynął spory okres czasu i nie jest to wznowa.

To nic, że odprowadzasz składki za coś, czego nigdy nie uzyskasz. Ty płacić możesz za wszystko. Gigant ubezpieczeniowy trzyma się swoich praw. Twoja składka, to jego kapitał, który zostaje inwestowany w różny sposób.

Smutna refleksja się nasuwa. Przyjdź- Ubezpiecz- Znikaj.

Zanim podpiszesz umowę dokładnie wczytaj się w tekst ogólnych warunków z koncentracją na nałożone na Ciebie obowiązki oraz faktyczny zakres ochrony ubezpieczeniowej. W innym przypadku Twój optymizm zamieni się w gorzkie rozczarowanie.

W sprawie nieprawidłowości panujących nade wszystko w PZU pisałam wielokrotnie.

Kolejny artykuł, który przygotowuję zobrazuje bałagan, przekłamania w obszarze likwidacji szkód z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Zadedykuję tekst Komisji Nadzoru Finansowego, która jako organ nadzoru nie dostrzega zwyczajnej plagi oszustw ubezpieczycieli „fundowanych” szarym obywatelom.

Miało się zmienić. Dobrej zmiany w tym obszarze nie dostrzegam. Szkoda.

……..Ad meliora tempora……..

 

Zdjęcie : Źródło : http://biznes.onet.pl/praca/zwolnienia-w-pzu-sa-i-pzu-zycie/n5ldf0