„Dziennikarz wobec rozmówców i odbiorców” powinien okazywać szacunek osobom, bez względu na ich odmienność ideową, kulturową czy obyczajową, co nie oznacza zgodności z ich poglądami”. (Kodeks Etyki Dziennikarskiej -SDP p. III p.10.). Według telewizyjnej Komisji Etyki red. Lewicka nie naruszyła żadnej z 16 zasad etyki kodeksu etycznego dziennikarzy TVP.

Proponujemy test. Jeśli według ciebie red. Lewicka szanuje innych, sprawdź, czy spełnia poniższe reguły:

Ludzie pełni szacunku są uprzejmi, starają się hamować wybuchy gniewu, niezadowolenia i pogardy, aby nie ranić uczuć innych.

Ludzie pełni szacunku do osób starszych odnoszą się z większym respektem niż do własnych kolegów i rówieśników.

Ludzie pełni szacunku żyją według złotej reguły, traktują innych tak, jak sami chcieliby być traktowani.

Ludzie z charakterem pamiętają, że człowiek ma potrzebę wypowiedzenia się i powinno się go wysłuchać. Można nie zgadzać się z jego zdaniem, ale nie można „zamykać mu ust”, bo każdy ma prawo do odmiennych opinii.

Pełni szacunku ludzie nigdy nie są wścibscy, niegrzeczni ani agresywni, nie upierają się, aby wszyscy mieli takie poglądy na każdą sprawę jak oni.

Ludzie pełni szacunku nie traktują innych ludzi instrumentalnie, jak przedmioty, nie manipulują nimi ani nie wykorzystują dla własnych celów.

Pełni szacunku ludzie wiedzą, że mimika, postawa ciała, gesty, pomruki, siła i tonacja głosu nieustannie sygnalizują okazywany szacunek wobec innych.

Pełni szacunku ludzie wiedzą, że należy wysłuchać z szacunkiem ludzi, którzy mają inne przekonania czy pochodzenie niż ich, są tolerancyjni i akceptują ich wybory, tak jak chcą, aby oni akceptowali ich.