Robert Mazurek: „Polski dziennikarz jest w ogromnej większości kretynem”