Sejm VIII kadencji ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Warto przypomnieć, że 18 maja 2020 rku będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, „naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu” – głosi uchwała polskiego Sejmu.

Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. – „Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem „Solidarności”, wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. Dla nas, Polaków, pontyfikat papieża Polaka ma więc znaczenie szczególne” – czytamy w uchwale.

Podkreślono w niej, że w nauczaniu Jana Pawła II znajdujemy to, co w naszych dziejach najważniejsze. – „Jego postawa, Jego nauczanie są głęboko wrośnięte w dzieje naszego narodu. Ojciec Święty nauczał, jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla każdego człowieka, od obrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, od poszanowania rodziny i naturalnej więzi międzyludzkiej, od budowania cywilizacji miłości, jak bardzo od tego wszystkiego zależą szanse społeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodowy” – zaznaczono.

Pasterz świata. – „Święty Jan Paweł II był człowiekiem pokoju i nadziei. Z niespotykaną pogodą i miłością, ale i niezwykłą siłą i pewnością wskazywał całemu światu, każdej wspólnocie, wszystkim ludziom, każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim. Uczył nas, że żadna wspólnota nie może przetrwać bez prawdziwej solidarności, ale także solidarność nie może istnieć bez miłości. Pamiętamy Jego słowa: Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy +brzemię+ dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Wspominamy wspaniałe chwile, jakie przeżywaliśmy w czasie niezapomnianych pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, z którą, jak powtarzał papież: nigdy nie mogło rozstać się moje serce. Było to wyrazem ogromnej miłości, jaką Ojciec Święty obdarzał Polskę i każdego z nas” – głosi uchwała.

Przypomniano w niej, że św. Jan Paweł II będąc jeszcze pośród nas mówił, że chciałby zostać zapamiętany jako „papież rodziny”. – „Nieustannie podkreślał, że rodzina to największy skarb narodu, gdyż jest szkołą cnót społecznych stanowiących o życiu i postępie społecznym. Święty Jan Paweł II uczynił centrum swojego nauczania troskę o rodzinę i słowem oraz przykładem uczył, jak ważna jest tradycyjna rodzina w życiu społecznym i narodowym, rodzina, która jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości. Jakże przejmujące są Jego słowa: O jakże bardzo pragnę, ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej rodzinie, aby rodzina ta nie przestawała być Bogiem silna. Ażeby przezwyciężała wszystko, co ją osłabia i rozbija – wszystko, co nie pozwala jej być prawdziwym środowiskiem życia i miłości” – zaakcentowano.

Papież Polak Święty Jan Paweł II Wielki był drogowskazem, a z jego zdaniem i opiniami utożsamiają się oraz identyfikują ludzie wierzący i nie wierzący. – „Był On i jest dla nas drogowskazem, zgodnie z którym możemy pewnie kroczyć. Jego postępowanie było wyrazem nadzwyczajnej odwagi. W 1981 r. przeżył zamach na swoje życie. Na placu św. Piotra został postrzelony przez tureckiego zamachowca, najpewniej na zlecenie sowieckich służb specjalnych. 2 kwietnia 2005 r. z ogromnym bólem pożegnaliśmy naszego umiłowanego papieża, który odszedł do Domu Ojca i, jak wierzymy, wstawia się za nami i błogosławi nam z nieba. Niniejszą uchwałą Sejm RP wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który, sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II, wciąż będą dla naszego narodu inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej” – dodano w uchwale.

W trakcie obrad nad uchwałą podczas plenarnego posiedzenia Sejmu poseł Kukiz’15 prof. Józef Brynkus przypominał: – „Święty Jan Paweł II Wielki zasługuje na okolicznościowe upamiętnienie przez nadanie Jego patronatu nad rokiem stuletniej rocznicy Jego urodzin. Ale ważne jest i to, by był codziennym patronem naszej Ojczyzny i Polaków.

Bardzo istotne jest aby rok 2020 był rokiem Świętego Jana Pawła II, a nie tylko Karola Wojtyły, młodego chłopca z Wadowic (bo przecież uchwała nawiązuje do faktu jego urodzenia się w roku 1920) ani nawet nie biskupa czy kardynała Karola Wojtyły.

To Święty Jan Paweł II Wielki przeorał świadomość wielu milionów ludzi, wskazując na istotę tego co najważniejsze – godności ludzkiej, nie zaś wartości materialnych.

To Święty Jan Paweł II swoją postawą przyczynił się do pokonania systemowego zła, czyli komunistycznego totalitaryzmu.

I to Święty Jan Paweł II stawał w obronie każdego człowieka, zagrożonego przez wszelkie antyhumanitarne rządy.

Jakże często z upływem lat o tym zapominamy, a zbrodnicze systemy totalitarne relatywizujemy.

To upamiętnienie Jana Pawła II jest ważne szczególnie obecnie, gdy kryzys moralności wywołany rzekomą równością wszelkiej maści „multi-kulti”, próbami równouprawnienia rozmaitych degeneracji, narzucanych w imię fałszywie pojmowanej tolerancji, zatacza szerokie kręgi, a wrogowie cywilizacji łacińskiej wszelkimi siłami podważają i niszczą tradycję chrześcijańskich: Europy i świata.

Najważniejszym elementem nauczania Świętego Jana Pawła II był człowiek, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Wszelkie zło wyrządzone wszystkim ludziom i każdemu człowiekowi z osobna nazywał po imieniu. Pochylał się nad losem najsłabszych, najmniejszych i najbardziej narażonych na krzywdę, będąc ich niezłomnym obrońcą.

Dzisiaj usiłuje się zakłamywać Jego nauczanie a Kościołowi jako całej Wspólnocie zarzucać grzechy popełnione przez jednostki.

Upamiętnienie Świętego Jana Pawła II w roku stuletniej rocznicy Jego urodzin jest ważne także w aspekcie roli Polski we Wspólnocie Europejskiej. Bo Polska przez swych przedstawicieli we władzach Unii, przez prowadzoną politykę, powinna stale przypominać o osobie, roli i nauczaniu Świętego Jana Pawła II.

Także w Polsce przypominania osoby i nauczania Świętego Jana Pawła II Wielkiego nigdy dosyć. Kiedy po 1989 roku zachłysnęliśmy się odzyskaną wolnością, wielu ludzi piastujących ważne stanowiska zapomniało o tym, czego nauczał Jan Paweł II. Dlatego podczas pierwszej pielgrzymki do wolnej Ojczyzny z troską przywoływał Dziesięć Przykazań, ponownie nas katechizując. Dzisiaj, po prawie trzydziestu latach od tamtych wydarzeń z żalem należy przyznać, że choć Święty Jan Paweł II także wtedy miał rację, wielu spośród Polaków w pogoni za dobrami i zaszczytami przestało go słuchać, lub o Jego nauce zapomniało… A może wręcz ją odrzuciło?

Dlatego życzmy sobie aby Rok Świętego Jana Pawła II był nie tylko w uchwale, na naszych sztandarach, logotypach, ale przede wszystkim, aby Jego Nauczanie było stale obecne w naszych sercach i abyśmy je w praktyce naszej codzienności realizowali” – podkreślał parlamentarzysta z Wadowic prof. Józef Brynkus.