MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA PLAKAT ROTMISTRZ PILECKI BOHATER NIEZWYCIĘŻONY
„RAPORT Z AUSCHWITZ” O NAGRODĘ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ I FUNDACJI PZU

ZAPROSZENIE

Krakowska Fundacja GDZIE – organizator Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony, realizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie na Plakat o nagrodę Ministra Obrony Narodowej i Fundacji PZU.

Konkurs ma charakter otwarty. Organizator zaprasza studentów uczelni i wydziałów artystycznych, artystów plastyków, projektantów graficznych, osoby zajmujące się projektowaniem reklamowym w Polsce i poza jej granicami.

Prace konkursowe (oryginalne i wcześniej niepublikowane) należy nadsyłać na adres Biura Fundacji GDZIE, ul. Parkingowa 18a, 05-462 Wiązowna, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016 r.

Na plakacie musi być umieszczony napis: Witold Pilecki 13.05.1901 – 25.05.1948

Obrady Jury zaplanowano na 9 października. Wręczenie nagród nastąpi w dniu
19 listopada 2016 r. w Warszawie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie projektu www.rtmpilecki.com.pl (zakładka „konkursy”). Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem rpbn.posters@rtmpilecki.com.pl.

Projekt Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony realizowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fundacji PZU, Fundacji PKO BP

Biuro Prasowe Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony

REGULAMIN KONKURSU – do pobrania.