W imieniu Organizatorów Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony zapraszam na wspólne oglądanie transmisji z Konferencji Naukowej pn. „Rotmistrz Witold Pilecki Żołnierz – Polak – Patriota”, która odbyła się w piątek (18.11.2016r.) w sali kolumnowej Sejmu RP.

W tematykę posiedzenia wprowadził zebranych poseł prof. Józef Brynkus, słowo w imieniu Organizatora Projektu – krakowskiej Fundacji GDZIE – powiedziała koordynator Małgorzata Kupiszewska, natomiast ze strony Rodziny Rotmistrza Witolda Pileckiego głos zabrał jego prawnuk, Krzysztof Kosior.

Inicjatywa od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem i wsparciem instytucji państwowych, dlatego na wstępie nie zabrakło wystąpienia reprezentanta najwyższych władz państwowych, Wiceministra MON – prof. Wiesława Fałkowskiego. – Rotmistrz Pilecki powinien znaleźć poczesne miejsce w panteonie polskiej chwały – móił podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski.

Dług państwa polskiego wobec Rotmistrza Witolda Pileckiego nie został spłacony. – Dług, który wyniknął z lat niepamięci, spychania historii Żołnierzy Niezłomnych poza nawias zarówno pamięci, jak i dziejów państwa polskiego. I dług wobec rodziny rotmistrza poniżanej, żyjącej w niedostatku. Nigdy teraz za mało naszych prac i wysiłków mających przypomnieć tę postać, jej postawę i dokonania. Ten projekt jest częścią wielkiej pracy, która obowiązuje nas wszystkich. Jest absolutną koniecznością, by rotmistrz jako jeden z wielkich Polaków, wspaniałych patriotów został przywrócony nie tylko pamięci, ale przywołany jako wzór i znalazł poczesne miejsce w panteonie polskiej chwały – podkreślił podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski we słowie wstępnym podczas konferencji naukowej.

Konferencję wspólnie poprowadzili: poseł prof. Józef Brynkus i Krzysztof Sitko, redaktor naczelny portalu Pressmania.pl.

Każdy wykład poprzedzony został krótką prezentacją jego autora, a więc kierunku badań i dorobku w interesującym nas zakresie. W części głównej usłyszeliśmy kolejno:
• dr. Krzysztofa Trackiego;
• prof. Wiesława Jana Wysockiego;
• red. Michała Siwca-Cielebona;
• dr. Bohdana Urbankowskiego;
• prof. Tadeusza Wolszę;
• dr. Marcina Gadochę.
• Jacka Karczewskiego;

Zaprezentowano też niekonwencjonalne wystąpienie Pawła Kudzi, tropiciela ciekawostek i badacza nieodkrytych faktów, który w popularnej formie poruszy wątek ogromnego, aczkolwiek niedocenianego wkładu Polaków w zwycięstwo nad faszyzmem.

Projekt „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” organizowany jest przez Krakowską Fundację GDZIE pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP dra Andrzeja Dudy. Zadanie współfinansowane jest przez MSZ, MON oraz Fundację PZU i Fundację PKO, a wspierany przez MEN i MSWiA oraz BBN. Patronem medialnym jest portal Pressmania.pl