Kilkanaście dni temu Premier Mateusz Morawiecki ogłaszął tryumfalnie, że sytuacja na Śląsku jest opanowana. Jednak w poniedziałek 8 czerwca 2020 roku z powodu koronawirusa rząd zdecydował o wstrzymaniu prac na terenie 12 kopalń. Chodzi o dwie kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej i 10 zakładów Polskiej Grupy Górniczej. Łukasz Szumowski przekazał, że górnicy przechodzą COVID-19 bardzo łagodnie, a szpitale na Śląsku są dobrze przygotowane.

Decyzje ogłosił wicepremier Jacek Sasim i Minister Łukasz Szumowski na specjalnej konferencji prasowej.

Minister aktywów państwowych poinformował na konferencji prasowej o spotkaniu, które odbyło się w niedzielę 7 czerwca 2020 roku w śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Oprócz Sasina, w spotkaniu tym uczestniczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas, szefowa MRPiPS Marlena Maląg i wiceminister tego resortu Stanisław Szwed, a także zarządy Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Polskiej Grupy Górniczej oraz przedstawiciele związków zawodowych z tych dwóch spółek górniczych.

„Omówiliśmy bieżącą sytuację, przedstawiliśmy również zarządom kopalń, w porozumieniu z zarządem kopalń stronie społecznej propozycję kolejnych działań, które chcielibyśmy podjąć” – mówił wicepremier.

„Te kolejne działania to czasowe wyłączenie pracy we wszystkich kopalniach, w których odnotowujemy dzisiaj zarażenia koronawirusem, a których załogi nie zostały w pełni przebadane na obecność koronawirusa. To oznacza, że od jutra wstrzymamy wydobycie, wstrzymamy prace w dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej i w 10 kopalniach Polskiej Grupy Górniczej” – poinformował Sasin.

Jak dodał, wszyscy zatrudnieni – poza „szczątkowym personelem”, który będzie służył utrzymaniu kopalń w czasie zawieszenia wydobycia – udadzą się na tzw. postojowe na okres 3 tygodni.

Wszyscy górnicy za okres postojowego otrzymają 100 proc. wynagrodzenia, czyli nie poniosą żadnych strat finansowych – poinformował Jacek Sasin.

„Co ważne, ustaliliśmy również, że wszyscy górnicy za ten okres postojowego otrzymają 100 procent wynagrodzenia, czyli nie poniosą żadnych strat finansowych, strat ekonomicznych. Bardzo nam zależało na tym, żeby górnicy nie byli ekonomicznie karani za to, że w kopalniach doszło do zarażeń, które nas skłoniły nas do podjęcia takich decyzji” – powiedział Sasin na wspólnej z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim konferencji prasowej.

Przypomniał też o wcześniejszym wprowadzeniu wielu działań zabezpieczających górników przed zakażeniem. „To była przede wszystkim separacja poszczególnych zmian w kopalniach, to było wprowadzenie zasad bezpieczeństwa związanych z pomiarami temperatury, z zapewnieniem dostępności środków dezynfekcyjnych, maseczek, rozgęszczenie również w takich miejscach, w których górnicy przebywają razem jak łaźnie jak windy” – wymieniał.

„Niestety charakter pracy w kopalniach spowodował, że te środki nie mogły okazać się całkowicie skuteczne; doszło do zarażeń i wtedy zareagowaliśmy bardzo szybko, zostały wprowadzone masowe badania” – dodał Sasin.

Wykonaliśmy ponad 50 tys. badań przesiewowych u górników – przekazał w poniedziałek szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Podkreślił także, że na Śląsku są zabezpieczone możliwości służby zdrowia.

„Na Śląsku mamy 60 proc. wolnych łóżek w szpitalach i oddziałach zakaźnych, mamy ponad 85 wolnych respiratorów – to pokazuje, że mamy nadal na Śląsku zabezpieczenie w postaci możliwości służby zdrowia” – przekazał szef MZ.

Jak zaznaczył, „przypadki na Śląsku, które mamy, są przypadkami z ogniska”. „Transmisji poziomej na Śląsku również nie ma” – zaznaczył i dodał, że najwięcej zakażeń jest z ogniska, a tylko pojedyncze osoby są spoza. „To oznacza, że mieszkańcy Śląska, tak samo jak w reszcie kraju, gdzie mamy po kilka, po kilkanaście albo zero nowych przypadków, tak samo na Śląsku tych przypadków transmisji poziomej jest bardzo, bardzo mało” – podkreślał.

Szumowski mówił także, że pierwsze działania, które zostały wspólnie podjęte z zarządami spółek okazały się niewystarczająco skuteczne. „Stąd bardzo liczne przesiewy. Ponad 50 tys. badań wykonaliśmy u górników – to pokazuje skalę. Takiej skali – z tego, co wiem – w Europie nie ma. Stąd mamy tak duże ilości dodatnich wyników z tego przesiewowego badania” – powiedział.