Ponad Prawem. Ponad Konstytucją. Ponad narodem.
Służąc lojalnie obcym!
 
Małgorzata Gersdorf pierwsza prezes SN. W dniu 23.01.2020 postawiła 60 sędziów SN oraz siebie samą ponad literą prawa, i przepisami konstytucji Rzecz Pospolitej Polskiej. Nieprawomocna uchwała sądu najwyższego została ogłoszona pod naciskiem pierwszej prezes oraz niewielkiej grupy sędziów 3 izb SN. Ta kuriozalna pełna oczywistych sprzeczności z literą prawa uchwała została ogłoszona po tym jak Trybunał konstytucyjny wydał w związku z wszczęciem postępowania decyzję o wstrzymaniu procedowania przed sądem najwyższym wszelkich działań w tej sprawie. Pomimo wydanego przez Trybunał konstytucyjny zarządzenia pani pierwsza prezes SN łamiąc wszelkie zasady prawne kontynuowała posiedzenie sądu najwyższego zawiadamiając jednocześnie Trybunał konstytucyjny w lakonicznym piśmie skierowanym do prezes Trybunału. Pani Gersdorf jako prezes sądu najwyższego dokonała w dniu dzisiejszym szeregu wykroczeń i przestępstw wobec państwa Polskiego.
Opinia publiczna musi domagać się postawienia zarówno pani pierwszej prezes sądu najwyższego, jak również 60-ciu sędziowskich renegatów sądu najwyższego przed trybunałem stanu!
Jednym z bardziej kuriozalnych stwierdzeń jakich użyła pani Gersdorf w uzasadnieniu uchwalonej bezprawnie uchwały SN było powołanie się na zasadę lojalności wobec instytucji unijnych takich jak TSUE, czy KE, które w myśl uzasadnienia są nadrzędnymi nad Polskim prawem konstytucją, parlamentem, rządem i prezydentem.
Jednym słowem w myśl orzeczenia pani Gersdorf Polskie państwo nie istnieje gdyż ona sama ogłosiła właśnie że lojalnie służy instytucjom obcych państw, czy też organizacji międzynarodowych takich jak unia Europejska. Trzeba powiedzieć jasno i wprost że zarówno pani Gersdorf, jak również ci sędziowie którzy brali udział w dzisiejszym procederze przeciwko państwu Polskiemu dopuścili się zdrady stanu.
My wszyscy musimy stanowczo stanąć w obronie prawdziwej praworządności w Polsce, i jak najszybszego oczyszczenia wymiaru sprawiedliwości z postkomunistycznej sędziowskiej kasty. Ci ludzie kierowani i sponsorowani są przez obce siły polityczne, którym nie podoba się Polska suwerenność wobec czego wspierają zdrajców i targowicę postkomunistyczną w rokoszu przeciwko państwu Polskiemu i obywatelom.
Musimy domagać się postawienia zdrajców przed trybunałem stanu. Każdy powinien zdawać sobie sprawę iż pozostawienie tych zdrajców bez karnie spowoduje zniszczenie państwa Polskiego!
Ci ludzie nie służą Polsce ale jak sama pani Gersdorf oświadczyła są lojalni wobec obcych państw i mocodawców!
Poczynania pani prezes Gersdorf noszą znamiona zamachu stanu na niezależność sądownictwa.
 
https://www.wolna-polska.com/sad-najwyzszy-lamie-konstytucje-zamach-stanu-sedzi-gersdorf-na-panstwo-prawa/