Podczas uroczystości związanych z 74. Rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz doszło do sytuacji skandalicznej. Rodziny polskich ofiar Obozów Koncentracyjnych zostały odgrodzone metalowymi barierkami. Rozmawiałam ze straszą Panią, która przyszła oddać hołd swojemu ojcu. Stała kilka godzin w tym mrozie… nie przygotowano nawet ławki. Zebrani byli odgrodzeni tak jakby stanowili jakieś zagrożenie. Flagi można było wnosić, ale bez drewnianego drzewca. Zgodnie z konstytucją symbolem narodowym jest komplet.

Udało mi się porozmawiać również z Panią Elżbietą Rybarską, prezesem stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, jako Kukiz’15 współpracowaliśmy już wcześniej. W dość obszernej relacji przybliżyła dzisiejsze uroczystości.

Autor: Julia Duras