Dlaczego pan Schetyna chodzi ciągle w makijażu? Pod jednym z postów dyskutowałem z panem Sławomirem Chyłą, który uważa, że ustawy sądowe zmieniają Polskę w kraj praktycznie totalitarny. Pan Chyła posługiwał się argumentami znanymi mi z mediów wspierających opozycje. Pytałem go o to, jak jest w Europie. Nie odpowiedział. Dopiero pan Mariusz Marcus Temida wyręczył mnie. Zdecydowałem się podać jego odpowiedź w głównym poście:

Sławomir Chyła: Niemcy SzanPanie, Niemcy. I to tylko tak dla przykładu: sędziów pięciu sądów najwyższej instancji wybiera rada złożona z 32 osób (16 parlamentarzystów i 16 ministrów sprawiedliwości poszczególnych landów), proponuje minister sprawiedliwości lub osoby z komisji rekrutacyjnej, opiniuje rada danego sądu, zatwierdza wybór komisja rekrutacyjna w wyniku tajnego głosowania zwykłą większością głosów. Sędzia zaprzysięgany jest przez prezydenta. Powyższy typ rekrutacji jest z Niemczech krytykowany za upolitycznienie.
Austria jest jednym z pięciu krajów UE (oprócz Niemiec, Finlandii, Luksemburga i Czech), w których nie ma rady sądownictwa (odpowiednika polskiej Krajowej Rady Sądownictwa). Kandydatów zgłasza prezydium sądu, które ogłasza nabór na wakaty sędziowskie. Wybór zatwierdza minister sprawiedliwości.
Francja: wybór sędziów należy do Najwyższej Rady Sądownictwa, w skład której wchodzą, prezydent, minister sprawiedliwości, 5 sędziów, prokurator, członek odpowiednika TK, 3 osoby spoza kręgów władzy ustawodawczej i sądowniczej nominowane do tego celu przez prezydenta i przewodniczących izb parlamentarnych.
W Holandii sędziowie powoływani są dekretem królewskim na wniosek ministra sprawiedliwości.
W Szwecji postanowienia o nominacjach sędziowskich podejmuje minister sprawiedliwości.
WYSTARCZY?
Zresztą za nauką niemieckiej dziennikarki i tak Pan odpowie, że w Polsce nie ma takich tradycji demokratycznych jak w tych krajach, więc Polska takich przepisów mieć nie może.
To są kraje wg Pana NIEDEMOKRATYCZNE, TAK?”

Ze swej strony dodam sarkastycznie: przecież to nie są partyjne gremia! Nikt z nich nie został wybrany przez jakąkolwiek partię polityczną. I wszyscy są w opozycji.

KChT 044 – „Spisane będą czyny i rozmowy”

„Kontrwywiadowcza Charakterystyka Terenu” jest codziennym, krótkim programem, poświęconym kilku sprawom, które pojawiły się w danym dniu lub wcześniej. Nie zawsze są one z rodzaju tych, jakie znajdują się na „żółtych paskach”. Proszę potraktować ten program jako wybiórczy przegląd mediów. Wybiórczy, ponieważ przefiltrowany przeze mnie, ale także uwzględniający prośby Państwa.

Nadal będę ostrzegał i „wysyłał komunikaty. Nawet z więzienia, do którego w końcu trafię. Pretekst się znajdzie. SWT tv nie utrzyma się bez Państwa pomocy, o którą ustawicznie proszę. Tylko od Państwa odwagi, bo ryzykujecie, zależy czy telewizja powstanie. Dziękuję już za dotychczasowe wpłaty i proszę o dalsze wsparcie. Poniżej nr konta:

SWT TV 52 1020 1097 0000 7202 0299 7906 (PL52102010970000720202997906) PayPal: pwronski@nemebi.pl

Zachęcam Kochani Czytelnicy abyście polubili także fanpage SWT.TV (https://www.facebook.com/swttv/), bo wtedy będą Państwo na bierząco z informacjami tej telewizji, która będzie pokazywać samą prawdę bez cenzury.