„Pozbawieni sumienia katują chłopaka a gdzieś płacze matka, że syn do domu nie wraca.”

Artykuł 158 w swoim paragrafie 3 informuje,: „Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”

Art. 158 w swoim Paragrafie 2 informuje,: „Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 158 w swoim paragrafie 1 informuje,: „Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w Art. 156 paragraf 1 lub w Art. 157 paragraf 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Odnoszę wrażenie, że osoby używające przemocy wobec innych a czasami doprowadzając do śmierci tych osób są w Polsce bezkarne. Więzienia są zapełnione a wśród osadzonych mamy grupę ludzi, którzy za niepłacone alimenty siedzą w pierdlu za nasze – podatników pieniądze. Alimenciarze w więzieniu nie pracują a więc nie mają, jak opłacać alimentów i spłacić długu wobec Funduszu alimentacyjnego. Koszt pobytu takiego człowieka łącznie ze spłatą Funduszu, to 4 tysiące miesięcznie i blokowane miejsce dla prawdziwych bandytów. Uważam, że zamykanie alimenciarzy w więzieniu jest beztroską naszego Państwa, ale widocznie stać nas na zamykanie tych ludzi do więzień. Na wolności może by się wzięli do pracy, bo przecież muszą coś zjeść i gdzieś mieszkać – nie mówię tu o skrajnościach patologicznych. Wolałbym, żeby skutecznie zamykać ludzi, którzy zabijają innych za pomocą pobicia i korzystają z dobrodziejstwa paragrafu 3 Art. 158 KK i mogą za to zabicie być osadzonymi najkrócej od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Art. 156 Kodeksu Karnego w pkt. 1 wymienia,: Kto powoduje uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy… innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby lub długotrwałej choroby, realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej… podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10. Pkt. 3 tego Art. mówi, że jeżeli na skutek wymienionych w pkt. 1 następuje śmierć, to sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12. Myślę, że to jest przepis doskonały dla kierowców, którzy powodują kolizje na drodze.

Ustawa zasadnicza, jaką jest Konstytucja RP jest najwyższym aktem prawnym i zaglądając do tego zbioru praw mogę się dowiedzieć z Art. 38 – „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia” a w Art. 41 pkt. 1 czytam: „Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą…”

Przytoczę przykłady pobicia ze skutkiem śmiertelnym i uważam, że to nie pobicie ze skutkiem śmiertelnym, ale działanie umyślne będące zabójstwem ze szczególnym okrucieństwem.

A. Mężczyzna w młodym wieku bije 2 letnie dziecko lub w podobnym wieku i w ten sposób doprowadza do jego śmierci. Jakie szanse ma 2 letnie dziecko w spotkaniu z młodym potworem? Czy może uciec? Czy może się bronić? Czy może wołać skutecznie o pomoc? Czy może wziąć telefon i zadzwonić po pomoc? Czy może pobić swojego oprawcę? To dziecko skazane jest na śmierć w okrutnych męczarniach i dla mnie jest to zabójstwo za pomocą rąk oprawcy, bo czy to ważne, jakie jest to narzędzie – pięści, kopniaki czy nóż? Jest to zabójstwo dziecka, małego człowieka ze szczególnym okrucieństwem a nie pobicie, ze skutkiem śmiertelnym.

„Łzy płyną z oczu dziecka. Smutny wzrok pyta,: dlaczego? Zamiast odpowiedzi dostaje kolejne razy. Potem samotnie umiera na szpitalnym łóżku. Bezbronne, bez szansy było wobec agresji rodziców.”

B. Człowiek idący ulicą zostaje nagle uderzony przez drugiego człowieka, co spowodowało jego upadek i uderzenie głową w chodnik lub krawężnik. Następstwem tego upadku jest śmierć uderzonego człowieka. Zgodnie z pkt. 3 Art. 158 jest to pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Dla mnie jest to zabójstwo, bo idący człowiek nie może być zaatakowany przez drugiego, ponieważ ma gwarancję Państwa o nietykalności cielesnej. W mojej ocenie, człowiek uderzający drugiego człowieka pięścią, jest zabójcą a narzędziem zabójstwa jest pięść napastnika. Przecież taki atak jest działaniem umyślnym, bo każdy człowiek powinien wiedzieć, że nie wolno bić lub znęcać się nad drugim człowiekiem. Gdyby nie ten atak, to drugi człowiek by żył.

C. Możemy wyobrazić sobie grupę ludzi z maczetami, nożami i kijami baseballowymi idącymi w celu pobicia innego człowieka. Dochodzi do tragicznego zdarzenia i na skutek pobicia maczetą i kijem baseballowym oraz przy użyciu pięści i kopniaków dochodzi do śmierci człowieka. Widać, że zgodnie z Obowiązującym prawem, jest to pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Dla mnie jest to pospolite zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, bo śmierć zadana w ten sposób wyczerpuje znamiona działania umyślnego. To nie wina pobitego, że nie miał na tyle silnego zdrowia, żeby przeżyć to bestialskie pobicie a więc to jest dla mnie zabójstwo. Nie może być tak, że przeciętny człowiek ma się bać bandy zabójców, którzy wyszli zapolować na życie drugiego człowieka. Państwo chroni naszą nietykalność i zdrowie, ale pobłaża zabójcom oskarżając ich jedynie o pobicie ze skutkiem śmiertelnym a nie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem!

 „Pozbawieni sumienia katują chłopaka a gdzieś płacze matka, że syn do domu nie wraca.”

Sędziowie oceniając podsądnego biorą pod uwagę, jego młody wiek, dotychczasową niekaralność (może jeszcze nie został nigdy zatrzymany), rokowanie na przyszłość, dobrą opinię z miejsca zamieszkania itd. Wyrok powinien być adekwatny do dokonanego czynu a więzienie ma być karą i do tego dotkliwą, choć Unia Europejska chce stosować coraz bardziej zasadę liberalnego prawa karnego – stosujcie, ale karę odpowiednią do ciężaru przestępstwa.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia istniał dziwny przepis, który złodziejom samochodów pozwalał być bezkarnymi. Ten przepis mówił, że w przypadku zatrzymania złodzieja samochodu stwierdza on, że nie ukradł tego samochodu, ale włamał się w celu przejażdżki tym pojazdem. Był to krótkotrwały zabór mienia w celu przejażdżki a nie kradzież samochodu ze wszystkimi skutkami prawnymi tego czynu. Usuwanie przepisu o przejażdżce zajęło Sejmowi kilka lat, ale wreszcie usunięto przepis łagodnie traktujący złodziei samochodów.

Czekam, kiedy Sejm dojdzie do wniosku, że pobicie ze skutkiem śmiertelnym, to łagodne traktowanie zabójców. Jak inaczej można nazwać ludzi wymienionych w podanych wyżej przykładach? Grupa bandytów idąca zabić drugiego człowieka za pomocą bicia to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i działanie umyślne. Tacy ludzie zdają sobie sprawę, że ich bicie może doprowadzić do śmierci – chyba, że nie są w stanie rozpoznać swojego czynu z powodu choroby psychicznej, ale nie chce mi się wierzyć, że wszyscy bijący w celu zabicia są chorzy psychicznie.

Czekam, kiedy pomazańcy Narodu ustalający prawo zmienią Ustawę Kodeks Karny i usuną Art. 158 pkt. 3 i zaczną tych ludzi traktować, jak zabójców. Mam nadzieję, że Posłowie z ul. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie ruszą głową a nie udowodnią po raz kolejny, że zamiast mózgu mają próżnię.