ODAweDYwMA,ka156882  W sobotę, 12 września 2015 roku o godzinie 12 w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 17, czyli przed Aresztem Śledczym, będzie miała miejsce pikieta:
Domagamy się uwolnienia więźnia sumienia!
DOŚC WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH !
STOP BEZPRAWIU !
Dziś Mariusz a jutro TY…

Organizatorzy wystosowali również pismo do Jacka Kitlińskiego, dyrektora generalnego Służby Więziennej:

NIEZŁOMNI

Stowarzyszenie Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych

42-500 Będzin, ul. Cynkowa 13 Tel. 601646080 www.niezlomni.net

Sekcja PATRONAT

Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Pan gen. Jacek Kitliński
Centralny Zarząd Służby Więziennej

oraz
Dyrektor Aresztu
Tarnowskie Góry
ppłk mgr Jan Skawiańczyk
oraz Aresztu w Bytomiu
ppłk mgr Krzysztof Jany

WNIOSEK
o RESPEKTOWANIE STATUSU WIĘŹNIA POLITYCZNEGO
wobec Mariusza Cysewskiego
oraz realne wykonanie dyspozycji kkw. dotyczących
osadzonego ukaranego karą porządkową przez sąd w Bytomiu za nagrywanie jawnej rozprawy przez w/w dziennikarza – zamienionej na karę aresztu.

W związku z osadzeniem w dniu dzisiejszym w areszcie znanego opozycjonisty, dziennikarza, antykomunisty i tłumacza przysięgłego (społecznie tłumaczył dokumenty dla rodzin katyńskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w procesie przeciwko Rosji Putina) Pana Mariusza Cysewskiego, więźnia politycznego PRL i KGB ZSRR wnosimy:
1/ o RESPEKTOWANIE wobec jego osoby STATUSU WIĘŹNIA POLITYCZNEGO tj. dyspozycji art. Art. 107 kodeksu karnego wykonawczego /kkw/
„Skazani za przestępstwo popełnione z motywacji politycznej, religijnej lub przekonań ideowych odbywają karę w oddzieleniu od skazanych za inne przestępstwa;
oraz mają uprawnienie do korzystania z własnej odzieży, bielizny i obuwia oraz nie podlegają obowiązkowi pracy”.
2/ oraz realne wykonanie dyspozycji kkw. dotyczących specjalnego statusu osadzonego w wyniku nałożenia (ukarania karą porządkową zamienioną na areszt) przez sędziego (jest to bowiem decyzja nieprawomocna i kategorycznie zakazana orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) – abstrahując od jej oceny merytorycznej i prawnej zwracamy się o humanitarne traktowanie osadzonego Mariusza Cywsewskiego zgodnie ze standardami kkw i Unii Europejskiej. Osoba ukarana karą porządkową zamienioną na areszt nie mieści się bowiem w kategorii tymczasowo aresztowanych ani skazanych. Nie jest to osobą aresztowaną w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa czy karana (jesto to tylko bowiem osoba tylko ukarana).

Zgodnie z kkw osadzony Mariusz Cysewski powinien znajdować się w najłagodniejszym rygorze, w celi odpowiadającej standardom europejskim, ze swobodnym dostępem do radia, TV, telefonu i odwiedzin (dziennikarzy, rodziny, przyjaciół).
Kategorycznie nie może być osadzony z inną kategorią więźniów niż więźniowie polityczni (takich chyba u Was więcej nie ma) czy ukarani karą porządkową. Tacy niezmiernie rzadko się trafiają więc Pan M. Cysewski winien być osadzony w pojedynkę, również na spacerze, w łaźni i świetlicy – by uniknąć prowokatorów, osób niezrównoważonych i agresywnych itp.
Dotychczas najczęściej dyrektorzy aresztów respektowali status więźnia politycznego znany z II RP i schyłkowego PRL. Jest on także standardem w Unii Europejskiej i kkw III RP
Przykładowo dyrektorzy:
– w Areszcie Warszawa na ul. Rakowieckiej w 2011 r (wobec A.Słomki ukaranego na procesie Jaruzelskiego),
– w Areszcie w Katowicach i Wadowicach (wobec A.Słomki ukaranego za niestawienie się na sprawie cywilnej w 2009 r., a faktycznie za domaganie się procesu płk SB który zabił jego matkę)
– w Areszcie w Będzinie Wojkowicach (wobec Z.Miernika w 2012 )
Jedynie Dyrektor Aresztu Warszawa- Białołęka osadził w 2013 roku ukaranego karą porządkową A.Słomkę (za domaganie się jawności procesu rehabilitacyjnej grupy śp. Emila Barchańskiego, która podpaliła pomnik Dzierżyńskiego) w okropnej celi razem z palącymi kryminalistami.
Kilka dni temu Europejski Trybunał Praw Człowieka na nasz wniosek wszczął postepowanie wobec Rządu RP za takie bezprawne osadzenie więźnia politycznego razem z kryminalistami (którą to karę pozbawienia wolności nota bene Sąd odwoławczy tj. Apelacyjny w Warszawie znał za całkowicie bezzasadną). Również w sprawie M. Cysewskiego kara aresztu jest NIEPRAWOMOCNA. Warto zastanowić się czy jest w ogóle legalna.
ETPC uważa bowiem, iż postępowanie sądów III RP (pozbawienie wolności na podstawie decyzji nieprawomocnej) jest w takiej sytuacji oczywiście nielegalne.

Na początku tego roku Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał również Prokuratorowi Instytutu Pamięci Narodowej – Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wszcząć wreszcie sprawę licznych przestępczych i całkowicie bezkarnych praktyk funkcjonariuszy Służby Więziennej (którzy zamordowali tysiące żołnierzy Niezłomnych) oraz represjonowali niepodległościowych działaczy w aresztach PRL m.in. chodzi o usiłowanie zabójstwa poprzez odmowę leczenia gruźlicy płuc u A.Słomki w 1985 r.

Informację niniejszą przekazujemy z ostrożności, zakładając , iż dyrekcja Aresztu praworządnie zapewni właściwe i roztropne traktowanie Mariusza Cysewskiego nie bacząc na jawnie bezprawne działania niektórych sędziów godzących w wolność pracy dziennikarzy, wolność słowa, swobody obywatelskie oraz chroniących zbrodniarzy komunistycznych z UB, SB, Milicji/policji, służb specjalnych – vide sprawa tow. Zygmunta Baumana.
Z poważaniem

Zygmunt Miernik – Koordynator Krajowy Niezłomnych
Adam Słomka – obserwator przestrzegania Praw Człowieka z ramienia Rady Europy w Strasburgu na terenie Białorusi, b. Jugosławii i Albanii.
Janusz Fatyga – stowarzyszenie III Konspiracji Antykomunistycznej – Łódź

Katowice, 10.IX.2015 r.

RELACJE FILMOWE Z BYTOMIA:

Dziennikarz do więzienia!

Represje wobec dziennikarzy a rozprawa państwa Salamon w Bytomiu (1/2)

 

11.09 2015