Piękny, zarazem tak prawdziwy przekaz płynie z filmu pt. „SZKOŁA życia”. W wielu środowiskach obiektem kpin, upokorzeń stają się dzieci, które z różnych przyczyn odstają od grupy. Przyczyną może być zaburzenie, nieśmiałość, osobiste dramaty trzymane szczelnie w tych małych serduszkach.

Moralne wartości kształtowane są w rodzinach. Nauka szacunku, pokory, wybaczania, to piękne cechy. Od najmłodszych lat wpajaj swojemu dziecku, że agresja, pogarda, dominacja w grupie siejących zło nie świadczy o sile, a małości. Kruchy fundament, który z czasem całkowicie runie.

Trzeba być dobrym człowiekiem od najmłodszych lat. Nigdy nie wiesz, czy ten wyszydzany młody człowiek nie okaże swoich pięknych wartości, kiedy Ty znajdziesz się w potrzasku.