Dzisiaj składam w Sądzie Okręgowym w Warszawie prosty pozew w trybie wyborczym przeciwko Petru i jego partii – informuje Paweł Tanajno, kandydat na posła z KWW Kukiz’15, był kandydat w wyborach prezydenckich. – Nowczesna.pl Ryszarda Petru i Ryszard Petru na swoim profilu skłamał stwierdzając, że wygrał proces wyborczy z Pawłem Tanajno dotyczący nieprawidłowości przy finansowaniu jego partii politycznej – pisze Tanajno w uzasadnieniu wniosku do sądu. Jednocześnie żąda 14 mld zł (czternaście miliardów złotych) odszkodowania na rzecz stowarzyszenia osób oszukanych i poszkodowanych przez banki, doradców ekonomicznych takich jak Ryszard Petru poprzez wmawiania bezpiecznego charakteru zadłużania się we frankach szwajcarskich STOWARZYSZENIE NA RZECZ OBRONY PRAW KONSUMENTA I OBYWATELA „PRO FUTURIS”.

16.10.2015 godzin 6:40
Sąd Okręgowy
al. Solidarności 127
00-898 Warszawa

Wnioskodawca:
Paweł Tanajno
Dane adresowe znane redakcji.

Uczestnik:
Ryszard Petru
KW Nowoczesna Ryszarda Petru
Dane adresowe znane redakcji.

WNIOSEK 
w trybie wyborczym

Działając w imieniu własnym jako kandydata w wyborach do Sejmu z ostatniego miejsca na liście KWW Kukiz’15, na podstawie art. 111 Ustawy Kodeks Wyborczy wnoszę o nakazanie Ryszardowi Petru oraz komitetowi jego partii KW Nowoczesna Ryszarda Petru zakazanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, iż wygrał z Pawłem Tanajno proces w trybie wyborczym

oraz

nakazanie uczestnikowi i jego komitetowi opublikowania na własny koszt przeprosin w terminie 48h od wydania prawomocnego postanowienia w niniejszej sprawie profilach publicznych w Rysarda Petru i Nowoczesnej.pl w serwisie Facebook pod adresami https://www.facebook.com/PetruRyszard?fref=ts oraz https://www.facebook.com/NowoczesnaPL?fref=ts w czarnej ramce o rozmiarze nie mniejszym niż 585 pikseli x 322 pikseli, na białym tle, czarną czcionką pogrubioną Times New Roman 12 i co najmniej pojedyńczą interlinią, przeprosin treść :

Przepraszam kandydata Pawła Tanajno za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o tym, że przegrał z KW Nowoczesna.pl Ryszarda Petru proces w trybie wyborczym.

Taką samą treść Ryszard Petru ma na swój koszt opublikować w serwisie Onet.pl w dziale wiadomości polityczne z uwidocznieniem skrótu informacji na stronie głównej.
Wnoszę również jako zadość uczynienie o nakazanie zapłaty 14 mld zł (czternaście miliardów złotych) odszkodowania na rzecz stowarzyszenia osób oszukanych i poszkodowanych przez banki, doradców ekonomicznych takich jak Ryszard Petru poprzez wmawiania bezpiecznego charakteru zadłużania się we frankach szwajcarskich
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OBRONY PRAW KONSUMENTA I OBYWATELA „PRO FUTURIS” Adres ul. JÓZEFA WYBICKIEGO, nr 32, lok. 68, 31-302 KRAKÓW
Konto darowizn i składek: 96 7999 9995 0651 9321 7204 0001

UZASADNIENIE

Nowczesna.pl Ryszarda Petru i Ryszard Petru na swoim profilu skłamał stwierdzając, że wygrał proces wyborczy z Pawłem Tanajno dotyczący nieprawidłowości przy finansowaniu jego partii politycznej.
Informacje tą z tytułem Tanajno musi przeprosić Petru przedrukował Onet.pl pod adresem: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sad-tanajno-ma-przeprosic-nowoczesna-za-oskarzenia-o-nieprawidlowosci-przy/gjnkl0

W ten sposób Ryszard Petru i partia jego imienia , utrwaliły negatywną informację na temat Pawła Tanajno, która nie jest prawdziwa.
Jak wiadomo proces sądowy w Polsce jest dwuinstancyjny. Jeśli strona postępowania złoży dowołanie, to orzeczenie w pierwszej sprawie przed Sądem podlega kontroli i nie jest prawomocne a tym samym proces sądowy nie jest zakończony. Ryszard Petru nie uwzględnił tego faktu i cyniczne stwierdził nie prawdę, sugerując że proces sądowy się zakończył jego zwycięstwem, co jest oczywistą nie prawda.
Kłamstwo Petru jest tym bardziej rażące, iż cynicznie sugeruje, że dzięki niemu wprowadzone zostaną nowe standardy w polityce, co w jego przypadku oznacza standardy kłamstwa i manipulacji. Mając na uwadze, że partia Ryszarda Petru ma szczególne możliwości kredytowe, i uzyskała bez zabezpieczenia 2 mln złotych kredytu, uważam że kwota 14 mld zł zadośćuczynienia nie będzie dla Ryszarda Petru i jego znajomych z różnych banków wielkim wyzwaniem a jednocześnie będzie adekwatną nauczką dla niego i dla wszystkich polityków w wyznaczaniu nowych standardów prawdomówności w życiu publicznym, odpowiedzialność za słowa i ostrożności przy ich wyrażaniu.
Załączam wpisy Ryszarda Petru i Nowczesna.pl Ryszarda Petru.
Wnoszę o rozpoznanie sprawy także pod nieobecność stron podstępowania.

Paweł Tanajno