Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie destrukcyjnej broni banków, jaką jest Bankowy Tytuł Egzekucyjny.

Trybunał ocenił:

„BTE stawia bank na pozycji sędziego we własnej sprawie, podczas gdy bank i klient powinni być równymi stronami stosunku prawnego”.

Trybunał Konstytucyjny obudził się

Trybunał Konstytucyjny uznał, że dwa przepisy – art 96 ust. 1 i 97 ust. 1 Prawa bankowego BTE naruszają zasadę równości:

„Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z wykonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne”

 „Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytuły zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia”.

Na 1 sierpnia 2016 rok TK ustalił termin do uchwalenia nowych przepisów.

Wyrok został wydany na podstawie pytań prawnych Sądu Rejonowego w Koninie. Miał on wątpliwości co do zgodności przepisów o BTE z konstytucją oraz Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności obywatelskich.

Jak działa Bankowy Tytuł Egzekucyjny?

Kiedy bierzesz kredyt, bank zmusza cię do podpisania przyrzeczenia. Dzięki twojej zgodzie i przepisom Prawa Bankowego, bank może zabrać ci dom, samochód, budynki. Kiedy majątek nie pokrywa kwoty zadłużenia, będzie siłowo pobierał część twojego wynagrodzenia.

Co stanie się kiedy powiesz: „nie podpiszę zgody na uruchomienie procedury Bankowego Tytułu Egzekucyjnego”?

Nie dostaniesz kredytu.

To jest jawny rozbój banków w Polsce!

Nie dość, że rząd/politycy oddali bankom najważniejsze narzędzie w gospodarce – podaż pieniądza, nie dość, że rząd nie daje żadnej innej alternatywy pozyskania pieniędzy na dom, samochód czy prowadzenie biznesu, to jeszcze pozwala bez tytułu sądowego ograbiać społeczeństwo.

Jeżeli dana osoba nie spłaca kredytu, to powinna być sprawa w sądzie. Kiedy nagle noga powinie się danej osobie, to bank powinien na jakiś czas zawiesić spłatę kredytu.

Dlaczego banki powinny iść na tak daleko idące ustępstwa?

Ponieważ, pieniądze na kredyty nie pochodzą z zysku banków, tylko z dopisania do systemu bankowego sumy kredytu. Banki korzystają na potężnym narzędziu kredytowym.

Obowiązkiem banku jest pozostawienie 3,5% rezerwy posiadanych pieniędzy. Jeżeli przejdziesz całą ścieżkę obliczeń, którą zaprezentowałem w bezpłatnym raporcie – „Potężne oszustwo banków – kreacja pieniądza” to dojdziesz do ciekawego wniosku:

na podstawie 1 000 złotych, bank dopisuje do systemu 28 000 złotych.

na podstawie 1 miliona złotych, bank dopisuje do systemu 28 milionów złotych i taką sumę może wydać na kredyty.

Nazywa się to lewarowaniem pieniądza.

Kiedy idziesz do banku i wpłacasz kapitałową ratę kredytu, to bank wpłacone przez ciebie pieniądze zamienia za fikcyjne, które wytworzył po podpisaniu umowy kredytowej. Fikcyjne usuwa, bo ty wpłaciłeś mu realne.

Kiedy wpłacasz odsetki od przyznanego kredytu, to bank traktuje to jako zysk. Czyli banki osiągają zysk od fikcyjnie przyznanych kredytów.

To jest powód, dlaczego banki powinny służyć społeczeństwu, a nie grabić nas poprzez mafijny Bankowy Tytuł Egzekucyjny.

Dlaczego Trybunał Konstytucyjny tak późno otworzył oczy? 

Bankowy Tytuł Egzekucyjny obowiązuje od 1998 roku. Wcześniej banki mogły wystawiać tzw. bankowy tytuł wykonawczy.

Czyli w takiej formie BTE istnieje od 17 lat.

Dlaczego Trybunał Konstytucyjny dopiero po 17 latach, zauważył mafijne narzędzie bankowców?

Dlaczego politycy parlamentarni z PiS czyli wieczna opozycja, nie dostrzegli tego problemu?

95% społeczeństwa w Polsce nie zdaje sobie sprawy, jak są wykorzystywani przez system finansowo-bankowy.

Jest jeszcze jedna ciekawa sprawa.

Zobaczmy jakie osoby rządziły Polską, kiedy wdrożono Bankowy Tytuł Egzekucyjny oraz Konstytucje, w którejzabroniono pożyczania rządom pieniędzy z NBP. Przez to musieli i muszą zaciągać kredyty z korupcyjnych instytucji: MFW i Banku światowego?

Tym działaniom zadłużyli Polskę na miliardy dolarów.

Wybrani politycy, którzy przyczynili się do ograbienia Polaków:

  • Prezydent – Aleksander Kwaśniewski.
  • Premier – Jerzy Buzek.
  • Minister Spraw Zagranicznych (1997-2002) – Bronisław Geremek,
  • Minister Spraw Zagranicznych (1995 rok) – Władysław Bartoszewski,
  • Minister Obrony Narodowej (2000 rok) – Bronisław Komorowski,
  • Minister Finansów (1997-2000) – Leszek Balcerowicz.
  • Minister – członek Rady Ministrów (1997-1998) – Ryszard Czarnecki.
  • Minister Skarbu Państwa (1997-2000) –  Emil Wąsacz.

To są osoby, które sprzedały Polskę. Mam na myśli całkowite poddaństwo międzynarodowym bankierom. Opisałem ich działania w raportach i w artykułach => W jaki sposób skolonizowali Polskę?

Co oznacza decyzja Trybunału Konstytucyjnego dla kredytobiorcy?

Pewną nadzieję.

Nadzieję w to, że jeżeli wspólnie weźmiemy się do pracy, wyjdziemy z własnego cienia, to możemy rozwalić ten układ okrągłego stołu, który zniszczył i niszczy gospodarkę, jak i społeczeństwo polskie.

ekonomia

Robert Brzoza

P.S. Zobacz, jak można realnie i uczciwie zarabiać na inwestycjach? – MonitorowanieRynku.pl/INWESTOR

Photo credit: Lukas Plewnia / Foter / CC BY-SA