Obojętnie, jak bardzo mocne byłyby zapewnienia o tym, że Prezydent jest apolityczny i nic nie łączy go z ugrupowaniem popierającym go w wyborach, to przecież doświadczenie ostatnich 30 lat uczy, że nigdy w III RP nie było takiego, który odciąłby się od swoich korzeni.

Co może nam zaoferować hipotetyczny prezydent Rafał Trzaskowski?

O jego stosunku do Kościoła świadczy nie tak dawna wypowiedź jego żony Małgorzaty:

Mam duży żal do Kościoła jako potężnej instytucji wpływającej na opinię części społeczeństwa. Uznaję otwarte powiązanie polskiego Kościoła z władzą za zaprzeczenie wartościom, których miał być wzorem: skromności, empatii, pomocy słabszym – oceniła. Według Trzaskowskiej Kościół nie zdał egzaminu, gdy PiS atakował sądy czy prawa kobiet, gdy protestowali niepełnosprawni czy mamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. – Dlatego nie wysłałam syna na komunię i nasze dzieci nie chodzą już na religię. Widzę też, że wielu znajomych wokół nas zerwało relacje z Kościołem. A ci, którzy je utrzymują, robią to często tylko z powodu presji starszego pokolenia. Kościół musi się zreformować i wrócić do źródeł – jednoczyć ludzi i otaczać opieką najsłabszych – podkreśliła.

tu:

Czy to oznacza, że prezydent Trzaskowski będzie walczył z Kościołem?

Pytanie tylko z pozoru wydaje się pochodzić z „czarnego pi-aru”, na dodatek pisowskiego, jak pewnie będzie podnosić GazWyb czy inne lewicowe media.

Tymczasem trzeba pamiętać, że Trzaskowski jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej, w skład której prócz PO wchodzą jeszcze Nowoczesna, Inicjatywa PolskaZieloni.

 Nowoczesnych pozostawmy w spokoju, bowiem po odejściu Petru przez jakiś czas był to jedynie znak towarowy pozbawiony jakichkolwiek istotnych treści.

Skupmy się na Inicjatywie Polskiej.

To ugrupowanie lewicowe, które do Sejmu IX kadencji wprowadziło 4 posłów. Na czele stoi Barbara Nowacka*, znana z antykościelnych wystąpień oraz walce o powszechne prawo do aborcji (o ile pamiętam wg Nowackiej aborcja miałaby być zakazana jedynie mężczyznom).

8 lutego 2020 r. w tekście iPL popiera Małgorzatę Kidawę-Błońską możemy zapoznać się z postulatami ugrupowania, które, jeśli wierzyć Barbarze Nowackiej, za własne przyjęła Małgorzata Kidawa-Błońska:

Gwarancja niezależnego sądownictwa i przestrzeganie Konstytucji

Płaca minimalna w wysokości połowy przeciętnego wynagrodzenia oraz dodatek za aktywność – 600 zł

6,5% PKB na zdrowie oraz bezpłatny program In Vitro

Legalne związki partnerskie

Budowa nieodpłatnych przedszkoli i żłobków

Liberalizacja aborcji, edukacja seksualna w szkołach oraz dostępna antykoncepcja

Rozdział kościoła od państwa

Program ochrony zwierząt

Program Czyste Powietrze

Bezpłatny internet w całym kraju.

Czy powyższe postulaty będzie pomagał wprowadzać w życie prezydent Trzaskowski?

Popatrzmy jeszcze, jakie są postulaty Zielonych.

Ze względu na ich obszerność ograniczę się tylko do części, najwyraźniej jednak istotnych dla tej partii.

I tak w zakresie edukacji zieloni chcą:

– powrotu do obowiązkowego wieku szkolnego na poziomie 6. roku życia;

zastąpienia religii w szkołach publicznych etyką i religioznawstwem oraz zapewnienia, by szkoły były wolne od symboliki religijnej;

– wprowadzenia do szkół rzetelnej edukacji seksualnej oraz prewencji przemocy;

podręczników wolnych od uprzedzeń płciowych, rasowych, wyznaniowych czy dotyczących wieku lub orientacji psychoseksualnej;

– zwiększenia w programie nauczania udziału historii powszechnej i literatury powszechnej, przyzwyczajających do różnorodności postaw i przekonań.

Ciekawe, czy przyszły prezydent Trzaskowski realizowałby również pomysły Zielonych dotyczące szeroko pojętej służby zdrowia. Otóż zdaniem współtworzących Koalicję Obywatelską należy:

– wprowadzić pełną refundację leków antykoncepcyjnych, zabiegów in vitro oraz korekty płci;

uznać prawo kobiety do wyboru do końca 3. miesiąca ciąży. Lekarka czy lekarz odmawiający wykonania zabiegu aborcyjnego miałby obowiązek niezwłocznego wskazania lekarza, który przeprowadzi zabieg w tym samym powiecie w ww. terminie;

wprowadzić prawną dopuszczalność eutanazji dla osób nieuleczalnie chorych, które, będąc w pełni władz umysłowych, wyraziły komisyjnie (członek/członkini rodziny, lekarz/lekarka, sędzia) zdecydowaną wolę zakończenia swojego życia.

Postulaty zielonych za:

Trzaskowski, jako prezydent Warszawy dał się już poznać jako ten, który praktycznie z marszu podpisał deklarację LGBT.

Czy, jako prezydent Polski, równie ochoczo przychyliłby się do innych postulatów środowiska, które go promuje?

W szczególności chciałbym wiedzieć, jak bardzo popiera postulat uwolnienia szkół od wszelkiej symboliki religijnej (czyli nowa bitwa o krzyże, niczym w latach 1950-tych), wprowadzenie aborcji do 3 miesiąca ciąży tylko na wniosek kobiety nie wymagający żadnego uzasadnienia a przede wszystkim – czy podpisałby się pod aktem prawnym zezwalającym na wprowadzenie eutanazji.

Na razie widać tylko, że postulaty te w żadnym razie nie przeszkadzają Borysowi Budce i reszcie klubu.

W Sejmie IX kadencji Zieloni w ramach Koalicji Obywatelskiej mają trójkę posłów.

I nic nie wskazuje, by w najbliższej czy tylko ciut dalszej przyszłości Tomasz Aniśko, Małgorzata Tracz czy też Urszula Zielińska mieli zasilić grupę posłów nie zrzeszonych.

Stanowią więc zaplecze kandydata Trzaskowskiego. A to oznacza, że Rafał Trzaskowski akceptuje ich program.

17.05 2020 r.

__________________________________

*Jak pisał o niej portal na:Temat :

Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polska wystąpiła podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej. Przypieczętowała tym samym swój polityczny sojusz z ugrupowaniami Grzegorza Schetyny i Katarzyny Lubnauer. Do tej pory nie cichną głosy na lewicy, że „sprzedała się prawicy-bis”.

Ona odpiera zarzuty twierdząc, że nie zmieniła poglądów, a zjednoczenie jest potrzebne, żeby mieć szanse w walce z PiS. Ale czy rzeczywiście nie zmieniła poglądów? Po konwencji pojawiło się sporo opinii, które kwestionują jej „oddanie sprawie kobiet” czy też to, że nadal ma „serce po lewej stronie”.

Przyjrzyjmy się jej wystąpieniu podczas konwencji. Nowacka mówiła w nim sporo o prawach kobiet. Było o łatwo dostępnych gabinetach ginekologicznych, o likwidacji klauzuli sumienia, o antykoncepcji awaryjnej i in-vitro. Wspomniała też o Polsce wolnej od indoktrynacji i o równouprawnieniu.

– Musimy zapewnić jak najszybsze inwestycje w przedszkola i żłobki, bez tego również nie ma praw i wolności, w tym praw kobiet, bez tego nie ma naszego umacniania się zawodowego. (…)Prawa kobiet do decydowania o sobie są prawami człowieka, bez względu na to co powie ten, czy inny biskup. Wolność sumienia, wyznania i świeckość państwa muszą być praktyką, a nie tylko teorią – powiedziała podczas konwencji KO Barbara Nowacka.

na:Temat: