Trzeba uciszyć Wrońskiego jest zdrajcą i sprzeniewierzył się etosowi służby