„Auschwitz, to w dzisiejszych niespokojnych czasach wielka lekcja tego, że trzeba uczynić wszystko, aby uchronić bezpieczeństwo i życie swoich obywateli” – powiedziała Premier Beata Szydło.

Nie rozumiem tych wszystkich posłów PiS-u i przychylnych obecnej większości komentatorów, którzy próbują interpretować słowa pani Premier, załagodzić, przeinaczyć tak jak „totalna opozycja”, tylko w drugą stronę.

Pani Premier Beata Szydło wiedziała co mówi, chciała to powiedzieć i powiedziała to. Polska jako państwo i Polacy jako jedyni w Europie mają takie doświadczenie, że niebezpieczeństwo w porę niedostrzeżone, nie nazwane i któremu się nie przeciwdziała, stwarza śmiertelne niebezpieczeństwo dla naszej Ojczyzny.

Od stuleci Polska była obiektem wielu działań, tak ze wschodu jak i zachodu. Odbierano nam terytorium, próbowano odebrać wiarę, mowę i świadomość narodową, a nawet usiłowano Polaków fizycznie unicestwić. To wszystko nie przyniosło efektu, więc teraz chce się nam nasłać hordy dziczy, którzy w imię zbrodniczej islamskiej ideologii mają zburzyć nasz porządek, naszą wiarę, a nawet naszą mowę. I tego oficjalnie nikt nie ukrywa. Najeźdźcy mówią że mogą kłamać, oszukiwać i stwarzać pozory, żeby tylko zdobyć nowe terytorium i stosować swoje barbarzyńskie zwyczaje. A ostatnio jedno ścierwo komunistyczne powiedziało, że Polacy powinni uczyć się arabskiego … .

Tak więc powtórzę słowa pani Premier, że trzeba uczynić WSZYSTKO, aby uchronić bezpieczeństwo i życie obywateli. Polskich obywateli. I niepodległości i suwerenności Polski.

Autor: Mirosław Władysław Kasprzak