PIT w 2019 roku każdy płatnik rozlicza za przychody uzyskane w 2018 roku. Rozliczenie podatkowe jest obligatoryjne i nakazane z góry przez państwo. Wszystkie osoby, którym należy się zwrot nadpłaconego podatku Powinni go otrzymać w terminie do trzech miesięcy od momentu złożenia zeznania rocznego. W tym roku większość płatników rozliczyć swój PIT online – na odpowiedniej stronie internetowej można znaleźć przygotowane przez Urząd Skarbowy rozliczenie podatkowe, które należy dokładnie sprawdzić i porównać z otrzymanymi Witam i od pracodawcy oraz zatwierdzić do wysłania.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatkowym każdemu podatnikowi przysługuje możliwość odliczenia tak zwany ulg podatkowych. Każda ulga podatkowa posiada określone grono osób, które mogą z nich skorzystać oraz określone wytyczne, które należy spełnić, aby móc ją prawidłowo obliczyć w zeznaniu podatkowym. Wśród najpopularniejszych ulg podatkowych, które podatnik może odliczyć w roku 2019, należy wymienić między innymi ulgę prorodzinną, czyli tak zwaną ulgę na dzieci. Przysługuje ona osobom, które w danym roku podatkowym przez cały okres jego trwania lub przez określoną liczbę miesięcy sprawowały pełnoprawną opiekę nad swoimi bądź przybranym i dziećmi. Ulga podatkowa uzależniona jest od dochodów rodziny oraz od ilości potomstwa.  Wysokość ulgi to:

  • 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko (na każde dziecko – nie wspólnie),
  • 166,67 zł na trzecie dziecko,
  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinie.

Inną ulgą na dzieci jest ulga dla samotnych rodziców, z której mogą skorzystać osoby samotnie wychowujące dzieci – zarówno samotne matki, jak i samotni ojcowie. Funkcjonuje ona w polskim prawie podobnie jak wspólne rozliczanie się z małżonkiem – samotny rodzic dzieli swoje dochody na siebie oraz posiadane potomstwo i  odprowadza podwójny podatek od połowy dochodów. Ulga prorodzinna oraz ulga dla samotnych rodziców łączą się ze sobą, dlatego też osoby spełniające te dwa warunki mogą skorzystać z jednocześnie z jednej i z drugiej ulgi.

Polscy podatnicy w 2019 roku mogą odliczyć po raz kolejny także ulgę na internet. Ulga tego typu może być odliczona kolejno przez dwa następujące po sobie lata dla właścicieli umowy o dostęp do internetu. Odliczona kwota podatku nie może przekroczyć 760 zł.

Osoby chorujące przewlekle oraz osoby niepełnosprawne bądź ich opiekunowie mogą skorzystać z ulgi na leki, oraz rehabilitację i sprzęt rehabilitacyjny lub przystosowanie domu czy mieszkania na potrzeby funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Wydatki na cele, aby skorzystać z ulgi, powinny być potwierdzone fakturami oraz nie przekraczać określonej kwoty.

Każdy podatnik może dodatkowo obliczyć ze swojego podatku darowiznę na poczet wybranej organizacji charytatywnej fundacji bądź na cel religijny. Inną formą darowizny jest honorowe oddawanie krwi – każdej osobie, która w roku poprzedzające moment rozliczenia (rozliczając PIT 2019 będzie to odpowiednio rok 2018) odda honorowo (czyli bez pobierania żadnych korzyści finansowych) krew bądź jej składniki może odliczyć przeliczone z ilości oddanej krwi ulgę. Każdy litr oddanej krwi lub jej składników to 130 zł – w sprawdzeniu jaka ulga przysługuje danej osobie, pomocne są kalkulatory dostępne m.in. na stronie RCKK. Darowizna nie może przekraczać 6% uzyskanych dochodów.

Z podatku można również odliczyć składki na ZUS, ulgę na badania oraz rozwój, zwrot należnych świadczeń, konto emerytalne oraz w określonych ściśle przypadkach także ulgę na samochody.

Autor zdjęcia: wuestenigel@Flickr. Lic. Creative Commons