Pielgrzymka ludzi pracy z Krakowa w 154-tą rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

do grobu św. Rafała Kalinowskiego  w Czernej/k. Krzeszowic

Czerna, 22 stycznia 2017 r.

Pielgrzymka ludzi pracy z Krakowa w 154-tą rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

do grobu św. Rafała Kalinowskiego  w Czernej/k. Krzeszowic

Czerna, 22 stycznia 2017 r.

(zdj. i wideo – Józef Wieczorek)

3

4

2.jpg

1a

5

6

8

1510

12.jpg

11

16

0

18

21

22

20

25.jpg

26