W 80-tą rocznicę zakończenia sypania Kopca Piłsudskiego