Czy władza może złamać prawo? Popełni czy nie popełnił przestępstwa nasz pan i władca wójt gminy Lanckorony Tadeusz Łopata przy podpisaniu umowy podwykonawstwa odbioru odpadów komunalnych przez Gminny Zakład Budżetowy? Zdaniem prokuratora, który odmówił wszczęcia śledztwa – NIE!

Prokurator zapomniał o niegospodarności ( dopłata do niekorzystnej umowy w okresie dwóch lat ponad 117.000zł – strata GZB ), w trakcie ,, czynności sprawdzających” nie ustalił, że w pierwszym kwartale 2015 roku niezgodnie z obowiązującym prawem śmieci odbierał sam GZB w Lanckoronie. Pominął fakt braku zezwolenia na transport odpadów komunalnych poza teren gminy Lanckorona. Czy wie, co oznacza skrót – PSZOK i w jaki sposób funkcjonuje? Kto podpisał umowę podwykonawstwa?

Nowa ustawa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obowiązuje od lipca 2013 roku a w uzasadnieniu odmowy prokurator powołuje się na opinię podsekretarza stanu z 2012 roku, ustawę z 2004 roku prawa zamówień publicznych oraz oświadczenie kierownika GZB.

Ciekaw jestem czy pochylił się nad dostarczoną opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 21 lipca 2014 roku, która w oparciu o aktualne przepisy prawne, wyrok Sądu Najwyższego oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie wyklucza GZB, jako podwykonawcę odbioru odpadów komunalnych na terenie własnej gminy.

Moim zdaniem powołanie na stare przepisy jest kpiną z obowiązującego prawa, a oparcie czynności sprawdzających na rozpytaniu i fakt, że po kilku dniach od zgłoszenia pan i władca publicznie podaje, jakie będzie postanowienie prokuratora jest obrazą przepisów prawa. W jaki sposób uzyskał informacje dotyczące postępowania, jeżeli nie był rozpytywany?

Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa ws GZB Lanckorona - str. 1

Nasz pan i władca Łopata twierdzi, że działalność jest zgodna z przepisami. Jeżeli tak to, dlaczego GZB w Lanckoronie nie odbiera odpadów, jako wykonawca?

W miesiącu styczniu, lutym i marcu 2015 roku GZB sam odbierał (niezgodnie z prawem) odpady komunalne. Koszt za trzy miesiące – 59.400zł.

Firma, która wygrała przetarg wystawia miesięcznie fakturę na sumę brutto – 23.209,20zł,

GZB wystawia fakturę za podwykonawstwo miesięcznie na sumę brutto – 21.384,00zł,

Proste wyliczenie;

Sam GZB w Lanckoronie – za trzy miesiące – 59,400zł,

Firma, która wygrała przetarg z trzy miesiące – 69.627,60zł,

Podwykonawca, GZB w Lanckoronie za trzy miesiące – 64.152,00zł,

Sami widzimy, że najtaniej usługę może wykonać GZB. Po co przetarg i strata ponad 10.000 zł miesięcznie? Firma po wygraniu przetargu określiła wysokość usługi a to, że ma prawo zatrudniać podwykonawców nie daje możliwości świadczenia podwykonawstwa, GZB które dodatkowo przynosi nam ogromne straty.

Co do opłat za śmieci?

Na samym początku płaciliśmy po 6 zł od osoby ( śmieci segregowane). Jako grupa radnych złożyliśmy wniosek o obniżenie do sumy 4 zł od osoby (śmieci segregowane) i wtedy radny Łopata wycofał się z 4 zł podając sumę 5 zł? Większością głosów radnych wniosek został przegłosowany na sumę 5 zł.

Nie jest prawdą, że gmina musi dopłać żeby utrzymać stawkę 5 zł. Tak samo jak to, że w GZB pracują sami mieszkańcy gminy Lanckorona!

f9857ef8-5d7a-47f9-94c0-abe6670b7396