Uroczysta zbiórka funkcjonariuszy wadowickiego garnizonu Policji z okazji Święta Policji odbyła się w piątek 26 lipca 2019 roku w Wadowickim Centrum Kultury. Zasłużonym funkcjonariuszom wręczono awanse, listy gratulacyjne i odznaczenia. Wśród osób wyróżnionych za działalność patriotyczną i wspieranie Policji znalazł się poseł Ziemi Wadowickiej dr hab. Józef Brynkus.

W uroczystości uczestniczył zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, inspektor Rafał Leśniak, poseł prof. Józef Brynkus, senator Andrzej Pająk, przedstawiciele władz samorządowych województwa małopolskiego, powiatu wadowickiego oraz gmin, reprezentanci służb mundurowych: Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Wśród mianowanych na wyższe stopnie znalazło się dwóch oficerów starszych, trzech oficerów młodszych, 27. aspirantów (sześciu sztabowych, sześciu starszych, siedmiu aspirantów i ośmiu młodszych aspirantów) oraz 20. podoficerów Policji (ośmiu sierżantów sztabowych, dziesięciu starszych sierżantów oraz dwóch sierżantów). Siedmiu funkcjonariuszy zostało awansowanych na stopień starszego posterunkowego.

Przedstawiciele samorządów powiatowego i gminnych wyróżnili kilkunastu policjantów z Komendy Powiatowej oraz Komisariatów i Posterunków.

Kilkanaście osób wyróżniono odznaczenia przyznanymi przez władze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Policji za zasługi w działalności patriotycznej oraz związkowej w Policji oraz za współprace z policyjnymi związkowcami. W uznaniu zasług w działalności patriotycznej oraz na rzecz przestrzegania prawa i współpracy z NSZZ Policjantów poseł dr hab. Józef Brynkus odznaczony został Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów”.

Poseł J. Brynkus w swoim wystąpieniu podziękował za wyróżnienie, ale przede wszystkim złożył wyrazy uznania policjantom, policjantkom i pracownikom Policji za trud i poświęcenie wkładane w codzienną służbę. Pogratulował mianowanym i wyróżnionym, w tym również awansowanemu na stopień młodszego inspektora Policji komendantowi powiatowemu w Wadowicach Arkadiuszowi Śniadkowi, na którego ręce przekazał list gratulacyjny.

Treść listu publikujemy poniżej.

Wadowice, dnia 25 lipca 2019 roku

 

                                                                         Szanowny Pan Podinspektor Arkadiusz Śniadek
                                                                    Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach
                                       Szanowny panie Komendancie!

 

Szanowni Państwo, Policjantki, Policjanci i Pracownicy Policji!
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość z okazji Święta Policji. W tym roku to święto ma szczególny charakter, gdyż łączy się z obchodami stulecia Polskiej Policji, która powstała na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku o Policji Państwowej. Dlatego data Waszego dorocznego święta nie została wybrana przypadkowo, ale ma przypominać wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej o tamtym pierwszym akcie ustawowym, konstytuującym Policję jako pierwszy polski organ bezpieczeństwa państwa.

Chlubne tradycje Policji to bohaterska karta zapisana przez policyjne pułki w obronie Rzeczypospolitej przed bolszewicką nawałą w 1920 roku, to dwadzieścia lat służby dla dobra obywateli oraz ochrony ładu i porządku publicznego w II RP. To także tragiczny los ponad sześciu tysięcy funkcjonariuszy zamordowanych w zbrodni sowieckiej znanej pod nazwą Zbrodni Katyńskiej, oraz około tysiąca represjonowanych przez zbrodniczy reżim niemieckiej III Rzeszy. A równocześnie chlubna służba większości pozostałych w kraju polskich policjantów w strukturach Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa działającego w ramach Polskiego Państwa Podziemnego. Wielu z tych, którzy ocaleli od represji sowieckich czy hitlerowskich, doznało krzywd i prześladowań w okresie powojennym z rąk komunistycznego reżimu narzuconego Polsce przez Rosję Sowiecką. Wśród tamtych bohaterów nie zabrakło także funkcjonariuszy Policji z Ziemi Wadowickiej.

Szanowni Państwo! Jesteście następcami i kontynuatorami tamtych pokoleń polskich policjantów. W codziennej służbie i pracy stanowicie wobec obywateli pierwszą rubież Polskiego Państwa i stanowionego przez nie prawa. Realizujecie Wasze powołanie z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Serdecznie dziękuję za trud wkładany w codzienną, pozornie tylko rutynową pracę. Wraz z wszystkimi obywatelami cieszę się, że Policja jest także organem coraz bardziej profesjonalnym. O wielkiej wartości i jakości Waszej pracy świadczy wysoka społeczna ocena Policji oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli, szczególnie dostrzegane w naszym regionie i powiecie.

Serdecznie gratuluję mianowanym, odznaczonym i wyróżnionym. Życzę Wszystkim Państwu coraz większej satysfakcji z pełnionej służby i jej wyników, jakże potrzebnego codziennego wsparcia Waszych bliskich, satysfakcji w życiu osobistym, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Łączę wyrazy szacunku
dr hab. Józef Brynkus
poseł na Sejm RP

Galerię zdjęć z uroczystości można zobaczyć tutaj.

Fot. Michał Siwiec-Cielebon