Z okazji uroczystości Święta Niepodległości 11 Listopada Wadowiczanie spotkali się na mszy św. zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność”, odprawionej w kościele pw.  Św. Piotra Apostoła.  Przed mszą przedstawiciele „Solidarności” oraz parlamentarzyści Ewa Filipiak i Józef Brynkus złożyli kwiaty u stóp Pomnika Poległych Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. Po nabożeństwie kwiaty złożono pod Pomnikiem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Inny niż tradycyjnie przebieg uroczystości w Wadowicach, to efekt próby wyeliminowania jej głównego organizatora NSZZ „Solidarność” oraz parlamentarzystów z udziału w ceremonii firmowanej przez burmistrza. Sam burmistrz uroczystość zlekceważył i nie wziął w niej udziału. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” oraz parlamentarzyści wydali o godz. 9.30 oświadczenie, które przedstawiamy.

Święto Niepodległości 11 Listopada 2015 roku

Oświadczenie ws Święta Niepodległości 11.11.2015r. w WadowicachWadowicka „Solidarność” z okazji Święta Niepodległości tradycyjnie, jak co roku, zamówiła mszę św. za Ojczyznę o godz. 10.00. Wcześniej o godz. 9.30 wspólnie z nowo wybranymi posłami Ziemi Wadowickiej przed Pomnikiem Żołnierzy 12 Pułku Piechoty oddano hołd poległym i pomordowanym w walce o wolną i niepodległą Polskę.

Po mszy św. około godz. 11.00 zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze przed Pomnikiem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, legendarnego kapelana „Solidarności”, który został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy SB.

Następnie w podziemiach kościoła św. Piotra Apostoła odbędzie się okolicznościowe spotkanie patriotyczne.

W tym roku wadowicka „Solidarność” wraz z posłami Ziemi Wadowickiej kierując się ideą naprawy Rzeczypospolitej protestuje przeciwko działaniom i polityce obecnego burmistrza Klinowskiego, który m.in. wyrzucił wadowicką „Solidarność” z jej siedziby przy ul. Kościelnej 4.

Podpisali:

/-/ Zdzisław Szczur, Przewodniczący Oddziału i członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,

/-/ Ewa Filipiak, Poseł na Sejm RP (Prawo i Sprawiedliwość)

/-/ Józef Brynkus, Poseł na Sejm RP  (Ruch Kukiz’15)

Uroczytsoći przed pomnikiem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszko w Wadowicach 11.11.2015r.

Poseł dr hab. Jzef Brynkus i Micha Siwiec-Cielebon składają wiąznke kwaitów przed pomnikiem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wadowicach

Ewa Filipiak składa znic z przed pomnikiem Bł. Ks. Jerzgo Popiełuszko

Posłowie Ziemi Wadowickiej Filipiak i Brynkus idą pod Pomnik Bł. ks. Popiełuszko z szefem NSZZ Solidarnośc z Wadowic

Poseł dr hab. Jóżef Brynkus i Michał Siwiec-Cielebon

Poseł dr hab. Józef Brynkus całuje relikwie Świętego Jana Pawła II

Posłowie Ziemi Wadowickiej przed pocałowaniem relokwi Świetego Jana Pawła II

Poseł Ewa Filipiak przyjmuje komunię świetą

Księża koncelebrują mszę świętą w kościele pod wezwanie Św. Piotra ApostołaPosłowie Ziemi Wadowickiej przekazują sobie znak pokoju podczas mszy świetej

Posłlwoe ziemi wadowickiej podczas mszy świętej z oakcji Święta Niepodległości w Wadowicach

Ksiądz Kasperek odprawia mszę świętą w Wadowicach

Zdzisław Szczur czyta w trakcie mszy świętej

Ksiądz Infułat głosi słowo Boże

Poseł Ewa Filipiak czyta słowo Boże na mszy świętej 11.11.2015r. w Wadowicach

Szkołą Wojskowa na mszy świętej w Wadowicach

Mieszkańcy i parlamentarzyści ziemi wadowickiej na mszy świętej 11.11.2015r.

Msza święta z okazji 11.11.2015r.

Poczty sztandarowe na msz 11.11.2015r. w Wadowicach kościół pod wezwaniem Św. Piotra Apostoła

Uczniowie szkłoy mundurowej na mszy świętej 11.11.2015r. w Wadowicach

Poczty sztandarowe 11.11.2015r. w kościele w Wadowicach

Ołtarz 11.11.2015r. w Parafi Świętego Piotra Apostoła w Wadowicach

Posłowie Ziemi Wadowickiej i Przewodniczący NSZZ Slidarność z Wadowic 11.11.2015r.Poczty sztandarowe przed mszą świętą 11.11.2015r. w Wadowicach

Wadowicka NSZZ Solidarność składa kwiaty przed pomnikiem 11.11.2015r. w Wadowicach

Poseł Ewa Filipiak składa kwiaty

Poesł Ewa Filipiak składa kwiaty przed pomnikiem 11.11.2015r. w Wadowicach

Dr hab. Józef Brynkus składa kwiaty

dr hab. Józef Brynkus, poseł na Sejm RP z Ruchu Kukiz'15 skłąda wiązankę 11.11.2015r. przed pomnikiem w Wadowicach