Od niemal ćwierćwiecza pozostaje nie załatwiona sprawa pozbawienia ponad 25.000 uprawnionych byłych pracowników FSM preferencyjnych akcji sprywatyzowanego przedsiębiorstwa. Sprawa ta była jednym z głównych wątków interpelacji nr 1521 jaką złożył jeszcze w marcu 2016 roku poseł na Sejm RP dr hab. prof. UP Kraków Józef Brynkus.

Sam tytuł interpelacji został odnotowany na portalu Sejmu RP jako:

Interpelacja w sprawie przedstawienia liczby zlikwidowanych miejsc pracy w latach 1992-2015 w spółkach NEWCO, powstałych po przekształceniach FSM, w wyniku umowy definitywnej zawartej z koncernem FIAT oraz stanu prac Ministerstwa nad uruchomieniem wypłat rekompensat dla ponad 25 000 byłych pracowników FSM za pozbawienie ich praw do puli 15% akcji sprywatyzowanego przedsiębiorstwa.

Temat miejsc pracy zasygnalizowałem w części pierwszej felietonu, a dziś przytoczę najpierw pytania w sprawie akcji pracowniczych, a potem najistotniejszy fragment odpowiedzi.

  1. Kiedy Ministerstwo zamierza przystąpić do negocjacji z firmą FCA Poland przekazania uprawnionym 25 000 byłych pracowników FSM wydania lub przekazania bonów oszczędnościowych, anonsowanych przez Dyrekcję Operacji Międzynarodowych Fiat Auto Turyn w 1992 roku, a ujętych w oficjalnym liście G. Capra do Prezesa Rady Nadzorczej FSM z 30 marca 1992 roku w punkcie 10. tego dokumentu?

  2. Kiedy Ministerstwo planuje wypłacić rekompensaty dla 25 000 byłych pracowników FSM tytułem odszkodowania za naruszające polskie prawo pozbawienie ich możliwości skorzystania z puli 15% bezpłatnych akcji pracowniczych sprywatyzowanego FSM?

Wiceminister Stanisław Szwed,  być może nie chcąc zaszkodzić poprzedniej koalicji PO-PSL, oraz  jednemu z twórców Platformy Obywatelskiej, który własnoręcznie podpisał umowę definitywną z Fiatem, zastosował unik dyplomatyczny tak, jakby pytania nr 13 w ogóle nie było w interpelacji nr 1521.

Brak odpowiedzi na pytanie 13 potwierdza  ciche poparcie Pana Sekretarza Stanu MRPiPS dla poprzednich ministrów pracy i polityki społecznej w okresie ostatniego ćwierćwiecza, którzy nie zadali sobie nawet trudu zapoznania się z listem G. Capry reprezentującym w 1992 roku  ówczesną  Dyrekcję Operacji Międzynarodowych Fiat Auto Turyn, a skierowanym do Prezesa Rady Nadzorczej FSM w dniu 30 marca 1992 roku.

Przecież wystosowanie przez aktualne Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej oficjalnego wystąpienia do włoskiego koncernu z Turynu w sprawie zobowiązań z  listu przekazanego przez Dyrekcję Operacji Międzynarodowych Fiat Auto Turyn w 1992 roku nie wymaga poniesienia znaczniejszych kosztów oprócz kosztu poczty dyplomatycznej. Trzeba tylko odrobinę dobrej woli i… chęci poparcia tysięcy pozbawionych akcji pracowników FSM!

Na pytanie nr 14 Sekretarz Stanu St. Szwed odpowiedział tak, jakby był rzecznikiem firmy Fiat Chrysler Automobiles:

[…] „Na żadnym etapie przekształceń własnościowych FSM ani innego podmiotu prawa handlowego, który powstał z jej przekształcenia, nie zaistniała prawna możliwość przekazania uprawnionym pracownikom akcji Skarbu Państwa.”

Jest to teza niezgodna z ówczesnym stanem prawnym i potwierdzająca brak analizy merytorycznej tematu przez Sekretarza Stanu MRPiPS, gdyż istnieją dokumenty NIK potwierdzające fakt bezprawnego pozbawienia przez strony tzw. „Umowy definitywnej” praw do bezpłatnych akcji byłych pracowników FSM, a ponadto sam statut FSM przewidywał dla pracowników pulę bezpłatnych akcji w przypadku prywatyzacji. Taka odpowiedź Stanisława Szweda bulwersuje brakiem znajomości obowiązującej wtedy   Ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (D.U. 51/90 poz. 298).

Zatem stanowisko Sekretarza Stanu MRPiPS w tym temacie jest tendencyjne i niezgodne z prawdą, a ponadto naruszające interesy ponad 25.000 Polek i Polaków, oraz ich rodzin.

Ciąg dalszy nastąpi.

Autor: Rajmund Pollak

O sprawie pisaliśmy:

Wiceminister Stanisław Szwed kontynuuje politykę koalicji PO-PSL. Część 1

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że głosowałem  na Prezydenta Andrzeja Dudę z PiS i wiązałem wiele nadziei z faktem, że mój wieloletni kolega związkowiec NSZZ „Solidarność”, a obecnie poseł PiS Stanisław Szwed awansował na Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Rządzie Pani Premier Beaty Szydło. Koleżeństwo nie może jednak być hamulcem dla obiektywizmu, dlatego z dużą przykrością jestem zmuszony do ujawnienia działań obecnego wiceministra, które stoją w sprzeczności z interesami pracowniczymi. Chcę tematykę przedstawić bardzo rzetelnie, gdyż Stanisław Szwed jako związkowiec stał po tej samej stronie, co piszący te słowa i brał udział w wielu protestach antyrządowych. Sprawa jest bardzo obszerna, a zatem będzie to cykl kilku artykułów obejmujących różne wątki. (czytaj więcej)