W sobotę 12 grudnia i ponownie w sobotę 19 grudnia 2015 roku Polityczni Oszuści (PO), Podupadłe Sługusy Lukracji (PSL) oraz nowocześni wodolejcy ( Nowoczesna.pl), zorganizowali demonstracje nostalgii za propagandą internacjonalizmu.

Jak większość z nas pamięta, to internacjonalizm komunistyczny, reprezentowany przez niemieckich propagandystów  Marksa i Engelsa oraz sowieckiego sadystę Stalina, zakończył swój marsz po Europę na śmietniku historii.

We Włoszech jeszcze szybciej zawisł na szubienicy narodowy bolszewizm wraz z jego wodzem Mussolinim.

Internacjonalizm nazistowski reprezentowany przez austriackiego kanclerza Niemiec Adolfa Hitlera też nie zdołał opanować całej Europy i legł w gruzach w1945roku.

Potem mieliśmy internacjonalizm socjalistyczny reprezentowany przez Breżniewa, eurokomunistów włoskich i francuskich, oraz Niemca Ericha Honeckera, który został rozmontowany przez Polaków!

Internacjonaliści jednak nie dali za wygraną i przepoczwarzyli się dosyć szybko w globalistów, jednak ich zapędy dominacji nad Europą nie zmieniły się! Zmieniono tylko frazeologię.

Marksistowski ateizm przekształcono w ładniej brzmiący laicyzm i agnostycyzm.
Narodowy bolszewizm  przepoczwarzono w łagodniej brzmiącą Ligę Północną Italii.
Niemiecki nacjonalizm przepoczwarzono w wojującą tolerancję  homoseksualistów.
Sowiecki stalinizm przepoczwarzono w rosyjski putynizm.
Natomiast eurokomunizm przepoczwarzył się w socjalizm reprezentowany przez Prezydenta Francji Francois Hollanda.
ZSRR ze stolicą w Moskwie przepoczwarzył się  w Unię Europejską ze stolicą w Brukseli.

Obóz tzw. „demokracji ludowych” skupionych niegdyś w RWPG przepoczwarzył się Europejską Partię Ludową w Parlamencie UE!

Warto poznać choćby część nazw ruchów internacjonalistycznych, które wchodzą w skład Europejskiej Partii Ludowej:

– Austria:  Österreichische Volkspartei  Austriacka Partia Ludowa, zatem mamy w nazwie jak w NRD” Volkspartei”
– Belgia:  Humanistyczne Centrum Demokratów
– Bułgaria: Български народен съюз Bułgarski Związek Ludowy i mamy w nazwie jak w ZSRR – „Związek” (CCCP) „Sojuz”!
– Francja: Union pour un Mouvement Populaire Unia na rzecz Ruchu Ludowego – PRL też była… „ludowa”!
– Grecja: Nowa Demokracja –   NRD też była „demokratyczna”
– Hiszpania: Partia Ludowa –   W RWPG była kiedyś również Węgierska Republika Ludowa
– Malta:  Partia Narodowa – zatem gdzieniegdzie w UE istnieje nadal „narodowy bolszewizm”!
– Niemcy: Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna- czyli neokomunistyczna teologia wyzwolenia znana z Ameryki Południowej!
– Polska: PO i PSL czyli nowi zwolennicy eurokomunizmu przepoczwarzonego w internacjonalizm globalistyczny.
– Włochy: Popolo della Libertà – Lud Wolności – nawiązujący do Rewolucji Francuskiej.

Europejska Partia Ludowa jest kontrolowana z zewnątrz przez taki internacjonalistyczny „autorytet” w randze obserwatora jak:  Беларускі Народны Фронт „Адраджэньне” Białoruski Front Ludowy

Zatem w Europejskiej Partii Ludowej  Parlamentu UE panuje pełny pluralizm internacjonalistyczno-populistyczny, bo są tam reprezentanci : rewolucjonizmu, frontu narodowo-bolszewickiego, demokracji ludowych, sojuza, teologii wyzwolenia i…. nowej odmiany demokracji w postaci…”centrum humanizmu demokratycznego”!

Widmo komunizmu znów krąży po Europie – tym razem w postaci  globalizmu internacjonalistycznego!

Fot. Zbigniew Targosz