Panie Majorze, ofiara złożona przez Pana i „żołnierzy Łupaszki” już nigdy nie będzie wymazywana z naszej pamięci. Nie sposób wyrazić słowami, jak młodzi Polacy są wdzięczni za postawę, która jest dla nas wzorem do naśladowania.

5. BRYGADA WILEŃSKA – CHWAŁA WAM ŻOŁNIERZE WYKLĘCI! POLSKA PAMIĘTA.