8 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się ogólnokrakowska akcja społeczna „Wielkie Mierzenie Krakowa”, obejmująca zasięgiem całą Strefę Płatnego Parkowania w Krakowie i angażująca mieszkańców wszystkich dzielnic. Akcja będzie trwała 2 tygodnie, do 23 kwietnia 2017 roku. – Inicjatywa ma na celu zaangażowanie Krakowian, aby ci zainteresowali się planami miasta zlikwidowania miejsc parkingowych zanim to nastąpi, a także aby sami zweryfikowali propozycje ZIKiT, wychodząc na ulicę z metrami i zgłaszając swoje uwagi i uzasadnienia – mówi nam Michał Łenczyński.

W ramach planowanych działań, zapraszamy Krakowian, by:

– Zgłaszali swoje uwagi do planowanych zmian, poprzez formularz na stronie www.ratujmykrakow.pl do 23 kwietnia; 24 kwietnia zostanie opracowane zestawienie zbiorcze i przesłane zarządcy dróg.

– Przesłali własne uzasadnienia dla „szczególnych przypadków” (pozwalających na nieusuwanie miejsc „pomarańczowych”), ponieważ w dotychczasowej praktyce ZIKiT ich nie uzasadniał; usunięcie miejsc „pomarańczowych” spowodowałoby paraliż komunikacyjny całego miasta – trudno oszacować czy jest ich 3-4 tysiące, czy w niektórych rejonach połowa.

Organizatorem akcji jest inicjatywa Ratujmy Kraków / Stowarzyszenie Stare Podgórze. – W ramach naszych działań przeciwnych polityce ZIKiT, doprowadziliśmy do burzliwych konsultacji (wrzesień 2016), negocjacji (październik), protestu-blokady ul. Kalwaryjskiej (listopad), negocjacji (grudzień), byliśmy jednym z wiodących głosów w trakcie dramatycznych konsultacji w sprawie planu „Mobilny Kraków” (luty-marzec 2017), a także przekonaliśmy p. Wojewodę Małopolski oraz Radnych wszystkich opcji do pracy nad wspólnym rozwiązaniem problemu – przypomina społecznik, który jest mózgiem „Wielkiego Mierzenia Krakowa”.

Akcja jest odpowiedzią na publikację przez ZIKiT map z inwentaryzacji miejsc parkingowych
w Krakowie, przeznaczonych do usunięcia.

Publikacja ZIKiT dzieli miejsca na:
Czerwone – pozostawiające poniżej 1.5 metra dla pieszych (bezwzględnie znikną)
Zielone – powyżej 2.0 metry dla pieszych (zostaną, jeżeli ZIKiT nie będzie ponownie używał
argumentu „nie w każdym miejscu należy stawać”)
Pomarańczowe – od 1.5 do 2.0 metrów dla pieszych (zostaną, jeżeli są „szczególnymi wypadkami”, uczestnicy akcji wskazują właśnie uzasadnienia dla szczególnych wypadków, aby
obronić miejsc pod własnymi domami)

Uczestnictwo w inicjatywie zapowiedzieli także sympatycy większej przestrzeni dla pieszych. Oznacza to, że każdy może uzasadniać swoje racje, a inicjatywa ma szansę stać się platformą konstruktywnych wniosków i dyskusji, która zakończy się zdrowym kompromisem.