I pomyśleć, że kombatanci, niektórzy dobiegający 100 lat!, nieraz o kulach,  musieli zdobywać salę ‚wigilijną’ na 2 piętrze szkoły (ul. Rzeźnicza 4).  Widać miasto dba o kondycję kombatantów, którzy niejedną placówkę w życiu zdobywali. Wigilia kombatantów w Krakowie, 11 stycznia 2018 roku.

5

2.jpg

4.jpg

3.jpg

10.jpg

11.jpg

7

8.jpg

9.jpg

12

I pomyśleć, że kombatanci, niektórzy dobiegający 100 lat !, nieraz o kulach,  musieli zdobywać salę ‚wigilijną’ na 2 piętrze szkoły (ul. Rzeźnicza 4).  Widać miasto dba o kondycję kombatantów, którzy niejedną placówkę w życiu zdobywali.