14 maja 2016 roku, gdy niemal wszyscy posłowie z okręgu nr 12 i okolicznych okręgów udali się do Suchej Beskidzkiej, by uczestniczyć w regionalnym święcie strażaków, a przede wszystkim ogrzać się przy Pani Premier Beacie Szydło, bo pogoda była rzeczywiście paskudna, ja wybrałem się do Wiśniowej. Uczestniczyłem w niemniej ważnej uroczystości strażackiej, a mianowicie w przekazaniu do użytkowania i poświęceniu nowego średniego wozu strażackiego, który miejscowa OSP przejmowała.

Samochód Bojowy OSP Wiśniowa

Iveco, który wiśniowscy strażacy przejęli jest wozem ratowniczo-gaśniczym, z napędem na cztery koła. Z Pewnością jest jednym z najlepszych, jakimi dysponują okoliczne OSP. Kosztowało wiele trudu miejscowych druhów, władze samorządowe, a przede wszystkim mieszkańców, bo jego wartość to 650 tys. złotych.

ViPy na przekazaniu średniego samochodu bojowego OSP w Wiśniowej

Uroczystość rozpoczęła się, jak strażacki zwyczaj każe, Mszą św. po czym przed remizą wóz bojowy poświęcono. Chrzestnymi wozu byli: Janina Bednarczyk, Teresa Węglarz, Jan Klemensiewicz i Marcin Kus. A że lało niemiłosiernie, a trochę jednak tzw. VIP-ów było, to dalsza część uroczystości została przeniesiona już do remizy. Tam niektórzy strażacy otrzymali wyróżnienia i odznaczenia za długoletnią służbę i wyróżniającą się postawę.

Poseł Kukiz'15 dr hab. prof. UP w Krakowie Józef Brynkus podczas uroczystościach z okazji Dnia Strażaka w OSP Wiśniowa

Uroczystość byłą przepiękna. A dla mnie szczególnego znaczenia nabrał fakt, że po raz pierwszy byłem w miejscowej przecudnej świątyni, której odwiedzenie nie tylko religijne, ale też turystyczne gorąco zalecam.

Dr hab. Józef Brynkus w studio Pułkownik Kukliński zwycięska misjaAutor: dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm VIII kadencji, wybrany z Ruchu Kukiz’15 w okręgu 12 (małopolska zachodnia, powiaty: myślenicki, wadowicki, suski, chrzanowski, oświęcimski). Pracownik Katedry Edukacji Historycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doktorat otrzymał za rozprawę: Bohaterowie dziejów ojczystych w podręcznikach szkolnych XIX wieku. Habilitację uzyskał w 2014 roku za całokształt dorobku, w którym wyróżniają się prace poświęcone tożsamości i świadomości historycznej Polaków i historii komunistycznej Polski. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych (m. in. w Berlinie, Ostrawie i Preszowie). Wydał ponad 80 publikacji naukowych (niektóre jako współautor) w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Spośród  nich najcenniejszą jest książka wydana w 2013 r.: Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna. Praca ta stawia w zupełnie nowym świetle edukację historyczną w Polsce Ludowej i same dzieje tego państwa, co spowodowane jest przywołaniem w niej dotąd nieudostępnianych źródeł historycznych. W Katedrze Edukacji historycznej zajmuje się  przygotowaniem nauczycieli do pracy w szkole. Prowadzi liczne prelekcje dla młodzieży szkolnej i różnych środowisk, w których odsłania mechanizmy funkcjonowania Polski Ludowej. Tematyka publikacji dra hab. Józefa Brynkusa m. in. dotyczy: roli jednostki w dziejach, wizji bohaterów dziejów polskich i powszechnych w edukacji historycznej oraz popularyzacji dziejów, kształtowania tożsamości i świadomości narodowej, historycznej oraz społecznej Polaków przez edukację historyczną i inne procedury upowszechniania wiedzy o przeszłości w okresie od XIX do XXI wieku, doskonalenia procesu nauczania historii, metodologii historii i historiografii oraz dziejów komunizmu w Polsce Ludowej.