W Polsce konieczna jest gruntowna reforma wymiaru sprawiedliwości. – Rozpędzić na cztery wiatry, pozbawić roboty i skierować do urzędów dla bezrobotnych, z wilczym biletem, by nie mogli pracować w sądach wolnej Polski — powiedział Witold Gadowski w swoim „Komentarzu tygodnia” na YouTube.

Gadowski odnosi się do sprawy decyzji KRS, by odrzucić wszystkich kandydatów na asesorów. – KRS, o czym zakomunikował sędzia Żurek (o nieposzlakowane opinii), zdecydowała się odrzucić wszystkich kandydatów zaproponowanych przez ministra. Z jakich powodów? Jak stwierdzili oględnie, z powodów niedomogów konstytucyjnych. Czyli np. z powodu nie posiadania aktualnych badań medycznych — powiedział dziennikarz śledczy.

Zdaniem Gadowskiego, Rada bierze aktywny udział w polityce. – KRS staje się już sformalizowaną partią polityczną, która przystąpiła już do walki z legalnie wybranym rządem, który powinien rządzić sądami. Ogon macha psem. Sądy, które powinny służyć państwu, zbuntowały się przeciwko państwu i stoją na czele rewolty — stwierdził.

Gadowski proponuje też rozwiązanie tej sprawy. – Co trzeba z nimi zrobić? Rozpędzić na cztery wiatry, pozbawić roboty i skierować do urzędów dla bezrobotnych, z wilczym biletem, by nie mogli pracować w sądach wolnej Polski. Tak to się załatwia. Ale nie wiem czy PiS to nie są zbyt wielkie mięczaki, by to zrobić — mówił Witold Gadowski.

„Komentarz tygodnia” Witolda Gadowskiego: