Wolność jest wartością, dla której warto poświęcić wszystko