W piątek (15.09.2017 r.) na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie pożegnaliśmy śp. prof. Andrzeja Czachora, znakomitego fizyka związanego z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, weterana opozycji antykomunistycznej (już w wieku 16 lat był więziony na Zamku Lubelskim), od 1995 r. jednego z wiodących uczestników Ruchu Obywatelskiego na Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Oprócz rodziny i najbliższych współpracowników pamięć Andrzeja Czachora uczcił też Sejm minutą ciszy, a w pogrzebie uczestniczyło kilku parlamentarzystów wybranych z list Kukiz ’15.

Przemawiający nad grobem liczni przedstawiciele Ruchu Obywatelskiego na Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych wspominali współpracę z Profesorem, a wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, który wraz z przedstawicielami Straży Marszałkowskiej złożył oddzielny wieniec, obiecał kontynuację jego dzieła w zakresie walki o zmiany ustrojowe. Z biogramem śp. prof. Andrzeja Czachora można zapoznać się na stronie Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Ja sam miałem okazję poznać prof. Czachora, gdy ponad 10 lat temu jako jeden z pierwszych odpisał na moją propozycję, gdy zgłosiłem się, że chcę wesprzeć w działaniach Ruch na Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Potem spotkaliśmy się na konferencji „Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Rzeczpospolita?” w kwietniu 2007 r. w Lublinie. Wielokrotnie wymienialiśmy się korespondencją i spotykaliśmy na konferencjach Ruchu JOW, zawsze chętnie promowałem jego kolejne projekty ustaw wprowadzających JOW, w które wkładał tyle pracy, a prof. Czachor doceniał też moją publicystykę cytując moje teksty na debacie u Rzecznika Praw Obywatelskich w 2009 r. czy też w swojej książce „Pany by to mogły mieć” z 2014 r., gdzie promował ideę Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Było też dla mnie zaszczytem współpracować z prof. Czachorem przy redakcji materiałów konferencyjnych z konferencji „Sposób na dobre państwo” z 2013 r., wydanych następnie przez Ruch Obywatelski na Rzecz JOW.

W pamięci wielu uczestników naszego Ruchu prof. Czachor pozostanie jedną z najważniejszych postaci, dzięki którym zaistniała w Polsce idea Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, nie tylko jako ogólna idea, ale konkretny projekt legislacyjny, który wciąż czeka na zgłoszenie i realizację. To właśnie o ten projekt upominałem się wraz z prof. Czachorem na pamiętnej debacie „Jaka ordynacja wyborcza?” z udziałem Pawła Kukiza w 2016 r. (fragment od 1:54:50 do 2:00:30):

Autor: Krzysztof Kowalczyk