Polskie prawo mówi, że trzeba uzbierać 1000 podpisów, aby zarejestrować komitet wyborczy w wyborach prezydenckich. – „W związku z tym, że „Alternatywa Społeczna” wysuwa kandydaturę Piotra Wrońskiego na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej proszę o pomoc w zbieraniu podpisów„ – apeluje prezes partii AS Krzysztof Przybylak. – Proszę o wysyłanie list poparcia z podpisami (do pobrania tutaj) na adres siedziby partii „Alternatywa Społeczna”, miejscowość Przyłęk 22, 64-300 Nowy Tomyśl. Najlepiej listy poparcia proszę wysyłać listem poleconym – informuje.

Piotr Wroński w audycji z 6 lutego 2020 roku w KChT Radio Ludzi Rozsądnych”.

Szczegółowy kalendarz wyborczy 

 • do 16 marca– zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta
 • do 23 marca– powołanie okręgowych komisji wyborczych
 • do północy 26 marca– zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na prezydenta
 • do 5 kwietnia– utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic siedzib i numerów
 • do 10 kwietnia

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

– zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

 • do 19 kwietnia

– powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych,

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisów wyborców przez gminy

 • od 19 kwietnia do 26 kwietnia

– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe,a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

 • do 20 kwietnia

– podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na prezydenta

 • do 25 kwietnia

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

 • od 25 kwietnia do 8 maja do 24.00

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

 • do 1 maja

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 • do 5 maja

– składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

 • do 7 maja

– zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

– zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

 • 8 maja, godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

 • 10 maja w godz. 7.00-21.00

– głosowanie

 • 24 maja 

– ewentualna II tura wyborów

O decyzji dotyczącej wystawienia swojego kandydata w wybrach prezydenckich przez partię Alternatywa Społeczna pisaliśmy tutaj.

Polskie prawo mówi, że trzeba uzbierać 1000 podpisów, aby zarejestrować komitet wyborczy w wyborach prezydenckich. – „W związku z tym, że „Alternatywa Społeczna” wysuwa kandydaturę Piotra Wrońskiego na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej proszę o pomoc w zbieraniu podpisów„ – apeluje prezes partii AS Krzysztof Przybylak. – Proszę o wysyłanie list poparcia z podpisami (do pobrania tutaj) na adres siedziby partii „Alternatywa Społeczna”, miejscowość Przyłęk 22, 64-300 Nowy Tomyśl. Najlepiej listy poparcia proszę wysyłać listem poleconym – informuje.

Piotr Wroński w audycji z 6 lutego 2020 roku w KChT Radio Ludzi Rozsądnych”.