25 maja 1948 roku został zamordowany przez komunistyczny system Rotmistrz Witold Pilecki jeden z tysięcy Żołnierzy Niezłomnych polskiego podziemia antykomunistycznego lat 1945-1956. Czyny Witolda Pileckiego mogłyby wypełnić wiele bohaterskich życiorysów, z których każdy zasługiwałby na najwyższe odznaczenia. Już za udział w Bitwie Warszawskiej został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku, był oficerem Armii Krajowej, dobrowolnym więźniem KL Auschwitz, twórcą obozowej konspiracji ruchu oporu i uciekinierem z koncentracyjnego obozu, żołnierzem powstania warszawskiego i dowódcą tzw. reduty Pileckiego, która pełne 63 dni utrzymywała swoją placówkę w zachodniej części śródmieścia Warszawy. Właśnie minęła 68 rocznica tragedii dla rodziny i  polskiego narodu. Polacy nie pogodzili się z zaborem 52 procent przedwojennego terytorium Polski i zbrojnie przeciwstawiali się tej aneksji, dlatego zostali nazwani „bandytami” a wszelkie ich wojenne zasługi  w obronie czy też budowie niepodległej Polski były traktowane jako akty wrogie przeciwko narzuconemu Polsce ustrojowi.

W ostatnią środę 25 maja minęła 68 rocznica stracenia Rotmistrza Pileckiego. Msza upamiętniająca tę rocznicę została odprawiona o godzinie 18-ej w Katedrze Warszawsko-Praskiej  pw. św. Floriana na Pradze.

Masza była celebrowana przez księdza dr Marka Solarczyka biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej przy udziale pocztów sztandarowych  i Reprezentacyjnego Chóru Wojska Polskiego.

Uczestników mszy szczególnie wzruszyła grupa 6-8 letnich dzieci, drużyna „Wilczków”, zawodników Akademii Piłkarskiej Be A Star Football Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Msza została odprawiona z inicjatywy p. Małgorzaty Kupiszewskiej, która jest znaną nam już właścicielką lokalu „U Mikulskich” w Wiązownie, gdzie odbywają się cyklicznie bardzo ciekawe imprezy kulturalne i patriotyczne. Jest także inicjatorką i koordynatorem Projektu: „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”. W Homilii Biskup Marek Solarczyk opowiedział o postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego, wiedząc, że Akademia od tego dnia nosić będzie godnie imię wyjątkowego patrona.

RPBN-logotyp

Projekt będzie trwał do końca listopada br. i przewiduje takie wydarzenia jak: wydrukowanie w kilku językach „Raportu Witolda”, zorganizowanie konkursów: historycznego i literackiego dla młodzieży szkół licealnych a także międzynarodowy konkurs na plakat poświęcony postaci Rotmistrza. Przewidziane jest także, być może bardziej trafiające do młodzieży – wydanie wielojęzycznego komiksu tematycznego. Okazuje się, że nazwisko Pileckiego znane jest już nawet na Tajwanie i w Chinach, gdzie ruchy antyreżimowe widzą w postaci Pileckiego przykład udowadniający, że można sprzeciwiać się i walczyć przeciwko, niechcianym a narzucanym narodom, systemom politycznym. O projekcie Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony, (w którym uczestniczą m.in. Fundacja „Gdzie”, Fundacja „Łączka” Stow. Nauczycieli Polonistów (SNaP) i inne), będę informował czytelników w kolejnych korespondencjach.

Po mszy w Katedrze Praskiej uczestniczyliśmy w upamiętnieniu rocznicy śmierci Rotmistrza w miejscu Jego kaźni, tj. pod murami więzienia na Rakowieckiej. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 21-ej a swoją obecność zaznaczyła liczna grupa motocyklistów Stowarzyszenia Motocyklowego „Rajd Katyński”.

Modlitwę poprowadził ks. Stanisław Małkowski a obecnym podziękowała za przybycie wnuczka Rotmistrza – Dorota z d. Pilecka-Optułowicz. W uroczystościach uczestniczyła też niewielka grupa „ogniskowców”, w tym wychowanków Marii Pileckiej „Cioci”. Po odśpiewaniu czterech zwrotek hymnu polskiego przez ulicę Rakowiecką przetoczyły się jak grzmot trzykrotnie wykrzyczane przez motocyklistów słowa: „Chwała bohaterom”.

Relację sporządził: Bogusław Homicki