Polski rząd stoi na straży prawa. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3. grudnia ws zmiany ustawy o TK nie zostanie opublikowany – pismo z taką informacją wysłała do Trybunału szefowa Kancelarii Prezesa Radu Ministrów Beata Kempa. Potwierdził to prezes TK Andrzej Rzepliński, który zapowiedział, że odniesie się do tej sprawy.

Nie można łamać prawa. – „Do wyznaczenia składu orzekającego 3. grudnia ws. ustawy o TK, Trybunał zastosował pozaustawowe kryterium, oznacza to naruszenie konstytucji, a skutkiem – w mojej ocenie – jest nieważność wyroku” – napisała szefowa KPRM. Beata Kempa podkreśliła w piśmie, że zgodnie z ustawą o TK, Trybunał orzeka w pełnym składzie w sprawach „o szczególnej zawiłości lub doniosłości” i „za taką sprawę został uznany wniosek grupy posłów dotyczący zgodności z konstytucją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym”.

Minister Kempa zaznaczyła, że w przedstawionym przez prezesa TK uzasadnieniu zarządzenia z 18. listopada o wyznaczeniu rozprawy, którego składu orzekającego był on przewodniczącym, napisano, że „z tymi unormowaniami ustawowymi wiążą się doniosłe zagadnienia ustrojowe”. – „Ze względu na wcześniejszą aktywność legislacyjną w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, trzech sędziów zostało wyłączonych z udziału w rozpoznawaniu sprawy, liczba sędziów zdolnych do orzekania spadła poniżej ustawowego minimum przewidzianego dla pełnego składu tj. 9 sędziów. Wówczas Trybunał podjął decyzję o zakwalifikowaniu sprawy do orzekania w składzie 5 sędziów” – przypomniała szefowa KPRM.

Przewodniczący nie ma prawa dowolnie interpretować prawa. – „Tego rodzaju przesłanka zmiany składu orzekającego nie jest znana w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Jak wskazano powyżej pełny katalog przesłanek upoważniających Trybunał do orzekania w pełnym składzie określa art. 44 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy. Wskazana przez Pana, jako przewodniczącego składy orzekającego w zarządzeniu z 18 listopada 2015 r. przesłanka o szczególnej zawiłości lub doniosłości sprawy nie odpadła” – czytamy w piśmie jakie skierowano do prezesa TK.

Trybunał Konstytucyjny ma orzekać o zgodności prawa z Konstytucją, ale nie ma prawa naruszać zapisów ustawy zasadniczej. – „Należy stwierdzić, że do wyznaczenia składu orzekającego w przedmiotowej sprawie Trybunał zastosował pozaustawowe kryterium. Oznacza to, że Trybunał naruszył art.7 Konstytucji RP. Skutkiem tego działania jest, w mojej ocenie, nieważność wyroku, bowiem zgodnie z art. 379 pkt. 4 kpc, w związku z art. 74 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nieważność postępowania z mocy prawa zachodzi jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa” – przypomina Beata Kempa.

Reasumując swoje stanowisko szefowa KPRM napisała, że są poważne wątpliwości co do możliwości publikacji wyroku z 3 grudnia w Dzienniku Ustaw. „Przedstawiając powyższe, uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informuję, że do tego czasu wstrzymuję publikację wyroku” – poinformowała Beata Kempa o decyzji prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Publikujemy poniżej omawiane pismo Minister Beaty Kempy, szefowej KPRM skierowane do prezesa TK.

Pismo do Prezesa TK skierowane przez szefową KPRM Beatę Kempe

Pismo do Prezesa TK skierowane przez szefową KPRM Beatę Kempe str. 2