Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II – mgr Ryszard Zawadowski – Dyrektor Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II jest niedościgniony.

Stowarzyszenie Pamięci Jana Pawła II

Nie tylko wtedy, kiedy zakładał Stowarzyszenie, ale także gdy był jego propagatorem i dbał o rozwój. Swoją niespożytą energią i entuzjazmem zaraził po drodze wielu pasjonatów. Na organizację XV Ogólnopolskiej Konferencji wybrał Wadowice, Skoczów i Kalwarię Zebrzydowską. Miejsca pamięci dla św. Jana Pawła szczególne.  Wojewoda Lubelski, p. Wojciech Wilk, objął konferencję patronatem honorowym, nie tylko dlatego, że siedziba Stowarzyszenia mieści się w Rejowcu Fabrycznym, ale głównie dla uhonorowania osoby Ryszarda Zawadowskiego, prawnika. Przedsięwzięcie w  opiekę wzięli także: o. Grzegorz Irzyk PCD Przeor  Karmelitów Bosych w Wadowicach  i  o. Gwardian  Azariasz Hess Kustosz Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wadowice będą miejscem zwiedzania głównie Muzeum św. Jana Pawła II. Goście, 22 maja, spotkają się z władzami miasta i „perłami papieskimi”, jak o młodzieży zwykł mówić Ryszard Zawadowski, Prezes Stowarzyszenia. Spotkanie z dziećmi jednej z wadowickich szkół będzie w ramach projektu Stowarzyszenia: „Teczka serdecznej pamięci”.

W Skoczowie realizowane będą ekspozycje: Czesława Wosia, ukazujące ekslibrisy i grafikę papieską i Leszka Ciemali –  wielotematyczny zbiór papalii.

Plakat na spotkanie autorskie z Małgorzatą Kupiszewską 23 maja 2015 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej

23 maja, w sobotę, w Klasztorze O. Bernardynów nastąpi prezentacja albumu Małgorzaty  Kupiszewskiej pt. Dokąd zmierzasz/Where Are You Headed, której patronem honorowym jest m.in. ks. Marian kardynał Jaworski.

Najważniejszym momentem Jubileuszowej Konferencji będzie film dokumentalny o Marianie Kardynale Jaworskim, nie tylko przyjacielu św. Jana Pawła II ale wyjątkowym kapłanie-erudycie, wieloletnim metropolicie lwowskim, niezłomnym wychowawcy na przestrzeni lat. Da Bóg, Jego Eminencja zaszczyci osobiście Kalwarię Zebrzydowską i XV Jubileuszową Konferencję.