Uwolnić Miernika-Wsadzić Michnika! Porażający obraz traktowania – w zakładach karnych Zygmunta Miernika – wyłania się relacji córki więźnia politycznego III RP. – Tata ciągle ma podawane inne leki – mówi zbulwersowana córka więźnia sumienia. – Nie wpuszcza się ludzi na widzenia do niego pomimo, że są na liście – informuje przerażona Katarzyna. Jednocześnie apeluje do Polaków: „piszcie nie kartki, a listy do Taty, niech służba więzienna ma co czytać”.

Bilans osądzeń:
Cz. Kiszczak- kara w zawieszeniu 2 lata;
Z. Miernik – kara bezwzględnego więzienia 10 m-cy.

Prosimy wszystkich którym nieobojętny jest los Zygmunta Miernika, o listy i pocztówki na adres więzienia, w którym obecnie przebywa:

Zakład Karny 42-580 Wojkowice
ul. Jana III Sobieskiego 298
tel./fax.: 0-32-2961600/0-32-2961613
e-mail: zk_wojkowice@sw.gov.pl

Andrzejowi Gużkowskiemu i Mirosławowi Chandrale odmówiono widzenia z Zygmuntem Miernikiem osadzonym w Zakładzie karnym w Uhercach Mineralnych.

Zygmunt Miernik skazany na 10 miesięcy więzienia Zygmunt Miernik został przeniesiony z aresztu w Wojkowicach do Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych – informowaliśmy otym fakcie parę dni temu. Po społecznej akcji protestacyjnej Miernika przeniesiono z powrotem do Wojkowic.

Przypomnijmy Zygmunta Miernika skazano za to, że w 2013 r. rzucił tortem w sędzię, która wydała kuriozalne postanowienie w sprawie przeciwko gen. Czesławowi Kiszczakowi.

Zygmunt Miernik trafił do aresztu w Wojkowicach. Ma tam spędzić dziesięć miesięcy. To kara za „znieważenie funkcjonariusza publicznego oraz naruszenie jego nietykalności cielesnej w czasie pełnienia obowiązków”. Sędzia Agnieszka Komorowicz z Sądu Okręgowego w Warszawie, uzasadniając wyrok stwierdziła, że „oskarżony musi sobie wreszcie uświadomić, że popełnianie przestępstw nie popłaca i takie zachowanie musi spotkać się z adekwatną reakcja prawnokarną”. 2 sierpnia Miernik stawił się w Zakładzie Karnym w Wojkowicach w województwie śląskim.

Następnie przeniesiono go do Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Jest to jednostka typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i dla skazanych młodocianych. Podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. Osadzeni są tam jednak również więźniowie kryminalni, a w nocy cele nie są zamykane. To m.in. w tym miejscu w czasach PRL przetrzymywani byli internowani.

Miernik, który wcześniej odbywał karę w pojedynczej celi, trafił do celi z więźniami kryminalnymi. Przeniesienie Zygmunta Miernika znacznie utrudniała rodzinie odwiedzanie osadzonego. Jego córka miała do aresztu w Wojkowicach 30 km – potem, aby spotkać się z ojcem, musiała przebyć ponad 300 km. Na szczęście presja społeczna i medialna pomogła. Legendarnego opozycjonistę oraz więźnia sumienia-politycznego III RP przeniesiono ponownie do Wojkowic.

Manifestacja w obronie więźnia politycznego III RP!

W czwartek, 25 sierpnia o godz. 14 w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, pod Ministerstwem Sprawiedliwości odbędzie się manifestacja w obronie więźnia politycznego Zygmunta Miernika. Spod Ministerstwa Sprawiedliwości przeniesie się o godz. 16 pod Sąd Najwyższy, na Plac Krasińskich 2/4/6.

Zygmunt Miernik to weteran walk o Niepodległą Polskę, więzień polityczny z lat PRL, obecnie więziony w Uhercach. Skomunizowany sąd krzywoprzysiężny skazał go na karę 10 miesięcy więzienia. Rzucenie przez Zygmunta Miernika tortem, który wylądował na głowie sędziego, ochraniarza zdrajców i agentów Moskwy, było czynem koniecznym, chwalebnym i odważnym. Zrobił to w imieniu tysięcy patriotów i weteranów walk o Niepodległą Polskę. Ci, którzy go skazali na więzienie, zhańbili zawód sędziego.

Zapraszają Państwa do przyjazdu i udziału w manifestacji, środowiska patriotyczne, kombatanckie i niepodległościowe.

W imieniu organizatorów Krzysztof Bzdyl – prezes ZKPN

Adam Słomka popiera akcję: „Uwolnienić Miernika”

„Zygmunt Miernik na sali rozpraw warszawskiego sądu nie potrafił ukryć swoich emocji – jako dwukrotnie internowany w stanie wojennym – związanych z tym, że Państwo Polskie, które objęło go art. 19 Konstytucji RP … teraz uznaje go za przestępcę, który przez tortowy protest na sprawie komunistycznego zbrodniarza Czesława Kiszczaka wyraził tylko to, co dawno powinni uczynić jego i moi liczni koledzy z czasów opozycji czasów PRL. Sędziowie dawno powinni ostatecznie osądzić komunistycznych zbrodniarzy” – przypomina Adam Słomka, przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI, poseł na Sejm RP I,II,III kadencji.

Podpisz poręczenie społeczne TUTAJ.